Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, Nihal Zekiye
dc.contributor.authorGergin, Kübra
dc.date.accessioned2021-08-23T11:52:37Z
dc.date.available2021-08-23T11:52:37Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-09-11
dc.identifier.citationGergin, K. (2020). Masa başı çalışan yetişkinlerin kahve ve besin tüketimlerinin uyku kalitelerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7931
dc.description.abstractBu araştırma, masa başı çalışan bireylerin beslenme alışkanlıkları ve kahve tüketimleri ile uyku kaliteleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın anket formu Ekim 2019-Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 18-65 yaş arasındaki 54'ü kadın, 46'sı erkek olmak üzere toplam 100 yetişkin birey ile araştırma yapılmıştır. Erkeklerin ve kadınların yaş ortalamaları sırasıyla 37.4±11.6 yıl, 35.9±11.1 yıldır. Uyku kalitesini ölçen Pittsburgh indeksleri 0-21 arasında değişmekte olup, çalışmaya katılan bireylerin %46'sı iyi uyku kalitesine sahip iken; %54'ü kötü uyku kalitesine sahip olarak elde edilmiştir. Erkeklerin günlük diyetle enerji alım ortalamaları 2177± 428 kkal, kadınların ise 1875± 378 kkal'dir. Erkeklerin günlük diyetle enerji ve yağ alımları ile uyku kaliteleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadınların günlük diyetle enerji ve makro besin öğeleri alımları ile uyku kaliteleri arasındaki ilişki anlamlı değildir (p>0.05). İyi uyku kalitesine sahip erkeklerin günlük kafein alım ortalamaları ile kötü uyku kalitesine sahip erkeklerin günlük kafein alım ortalamaları arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). İyi uyku kalitesine sahip kadınların günlük kafein alım ortalamaları, kötü uyku kalitesine sahip kadınların günlük kafein alım ortalamalarından anlamlı derecede düşüktür (p<0.05). Sonuç olarak; masa başı çalışan bireylerin beslenme alışkanlıkları ve kafein alım miktarı ile uyku kaliteleri arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Beslenme ve kahve alışkanlıkları, sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olan uyku kalitesine önemli derecede etki etmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study was planned to evaluate the relation between the nutritional habits and coffee consumption of desk workers and their sleep quality. The questionnaire of the study was carried out between October 2019 and November 2019. This study was conducted with a total of 100 adult individuals between the ages of 18-65 working in the Istanbul Metropolitan Municipality, 54 women and 46 men. The mean age of men and women is 37.4 ± 11.6 years, 35.9 ± 11.1 years, respectively. The Pittsburgh indexes, which measure the quality of sleep, vary between 0-21, 46% of the individuals participating in the study have good sleep quality; 54% were obtained with poor sleep quality. The daily diet energy intake average of men is 2177 ± 428 kcal, women's average is 1875 ± 378 kcal. The correlation between the daily diet and energy and fat intake of men and their sleep quality was statistically significant (p <0.05). The relationship between the daily diet, energy and macronutrient intake of women and their sleep quality is not significant (p> 0.05). The difference between the average daily caffeine intake of men with good sleep quality and the daily caffeine intake of men with poor sleep quality is not statistically significant (p> 0.05). The average daily caffeine intake of women with good sleep quality is significantly lower than the avarage daily intake of women with poor sleep quality (p <0.05). As a result; it is thought that there is a relation between the dietary habits and caffeine intake of individuals working at desk and their sleep quality. Nutrition and coffee habits significantly affect sleep quality, which is one of the basic elements of healthy life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectKafeinen_US
dc.subjectKahve Tüketimien_US
dc.subjectPittsburgh Uyku Ölçeğien_US
dc.subjectUyku Kalitesien_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectCaffeineen_US
dc.subjectCoffee Consumptionen_US
dc.subjectPittsburgh Sleep Scaleen_US
dc.subjectSleep Qualityen_US
dc.titleMasa başı çalışan yetişkinlerin kahve ve besin tüketimlerinin uyku kalitelerine olan etkilerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the effects of coffee and feed consumption of working people on the table to sleep qualityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record