Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Rabia İclal
dc.contributor.authorKablan, Şeyma
dc.date.accessioned2021-08-23T11:19:29Z
dc.date.available2021-08-23T11:19:29Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-07
dc.identifier.citationKablan, Ş. (2020). Mononükleer kan hücrelerinde mitokondriyal aktivite ölçüm metodunun geliştirilmesi ve ramazan orucunun bu aktiviteye etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7927
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, genel sağlık durumunun veya vücuttaki metabolik değişikliklerin bir göstergesi olabilen mitokondriyal fonksiyonun ölçülebilmesi için uygun bir metodun geliştirilmesi ve Ramazan orucunun bireylerin beslenme durumu, antropometrik ölçümleri ve kanlarından izole edilen mononükleer hücrelerin mitokondriyal aktivitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi'nde yürütülen çalışmaya toplamda 20 gönüllü birey dahil edilmiştir. Deneysel koşulların optimizasyonunun ardından, yaş ortalaması 24,0±3,3 yıl olan 10 katılımcıdan Ramazan ayının 1., 15., 27. günlerinde, 1 ve 3 ay sonrasında alınan kanlardan izole edilen mononükleer hücrelerin mitokondriyal aktivite ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bu ölçümler için Seahorse XFe96 Hücre Metabolizması Ölçüm Cihazı kullanılmış, ölçüm yapılan günlerde bireylerin 24 saatlik besin tüketim kayıtları ve antropometrik ölçümleri de alınmıştır. Ramazan sonunda vücut ağırlığı ve BKİ değerleri Ramazan'ın 1. gününe kıyasla azalırken (p<0,05), kas ve yağ oranlarında anlamlı bir değişiklik olmamıştır (p>0,05). Kadınlar ortalama 1720 ±1370 g, erkekler ise 1350 ±350 g zayıflamıştır. Ramazan sonundaki enerji alımları (1852,8 ±605,6 kkal), Ramazan'ın birinci (2343,4 ±1262,0) ve 15. (2162,0 ± 773,7) gününe göre anlamlı olarak azalmıştır (p<0,05). Bireylere ait olan mononükleer hücrelerin bazal solunum, ATP üretimi, maksimal solunum ve yedek solunum kapasitelerinin de oruç tutulan dönemde anlamlı olarak azaldığı belirlenmiştir (p<0,05). Ramazan sırasında görülen değişimlerin çoğunlukla kalıcı olmadığı, normal beslenme düzenine dönülmesi ile birlikte bu parametrelerin de tekrar yükselişe geçtiği saptanmıştır. Sonuç olarak Ramazan orucu, vücut ağırlığını, enerji alımını ve mononükleer kan hücrelerinin mitokondriyal aktivitesini geri dönüşümlü olarak değiştirmektedir ancak görülen değişimlerin nedeninin tam olarak aydınlatılabilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, it is aimed to develop an appropriate method to measure mitochondrial function which can be an indicator of general health status or metabolic changes in the body and to determine the effects of Ramadan fasting on the nutritional status, anthropometric measurements of individuals and the mitochondrial activity of mononuclear cells isolated from their blood. The study was conducted in Istanbul Medipol University Regenerative and Restorative Medicine Research Center with 20 volunteers. After the optimization of experimental conditions, mitochondrial activity measurements were performed with mononuclear cells isolated from 10 participants' - mean age 24.0 ±3.3 years- blood samples on the 1st, 15th, 27th days of Ramadan, and 1 and 3 months after Ramadan. Seahorse XFe96 Analyzer was used for mitochondrial activity measurements, 24-hour dietary recalls and anthropometric measurements of the individuals were also collected. At the end of Ramadan, body weight and BMI values decreased significantly compared to the first day of Ramadan (p <0.05), but there was no significant change in muscle and fat ratios (p>0.05). The average weight loss was 1720 ± 1370 g for women and 1350 ± 350 g for men. Average energy intake at the end of Ramadan (1852.8 ± 605.6 kcal) decreased significantly compared to the first (2343.4 ± 1262.0 kcal) and 15th (2162.0±773.7 kcal) days of Ramadan (p<0.05). It was determined that the basal respiration, ATP production, maximal respiration and reserve respiration capacities of the mononuclear cells isolated from the participants' blood decreased significantly during the Ramadan fasting period (p<0.05). It was found that the changes observed during Ramadan were not permanent and that these parameters also increased again with the return to normal diet. Consequently, Ramadan fasting reversibly changes body weight, energy intake and mitochondrial activity of mononuclear blood cells in healthy individuals, but more comprehensive studies are needed to fully elucidate the cause of these changes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeslenmeen_US
dc.subjectMitokondriyal Aktiviteen_US
dc.subjectMononükleer Kan Hücresien_US
dc.subjectRamazanen_US
dc.subjectOruçen_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectMitochondrial Activityen_US
dc.subjectMononuclear Blood Cellen_US
dc.subjectRamadanen_US
dc.subjectFastingen_US
dc.titleMononükleer kan hücrelerinde mitokondriyal aktivite ölçüm metodunun geliştirilmesi ve ramazan orucunun bu aktiviteye etkisien_US
dc.title.alternativeDevelopment of mitochondrial activity measurement method in mononuclear blood cells and the effect of ramadan fasting on this activityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record