Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Ramazan Sertan
dc.contributor.authorKarabudak, Muhammed Necmettin
dc.date.accessioned2021-08-23T08:46:14Z
dc.date.available2021-08-23T08:46:14Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-08
dc.identifier.citationKarabudak, M. N. (2020). Kekemeliği olan bireylerin akıcısız konuşmayı telafi etmek için kullandıkları konuşma tekniklerine akıcı konuşan dinleyicilerin tepkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7919
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türkiye'de akıcı konuşan bireylerin kekemeliği olan bireylerle konuşurken, bu bireylerin kullandığı konuşma tekniklerinden hangisini veya hangilerini daha doğal bulup tercih ettiklerini ve buna bağlı olarak kekemeliği olan bireye ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Araştırmanın katılımcıları 18 yaş ve üstü Türkiye'de yaşayan ve akıcı konuşan 100 yetişkin bireyden oluşmaktadır. Kekemelik terapilerinde kullanılan alternatif konuşma tekniklerini içeren video kayıt örnekleri dinleyicilere izletildikten sonra her bir konuşma örneği için sunulan Konuşma Teknikleri Değerlendirme anketi doldurmaları istenmiştir. Likert tipi 15 sorudan oluşan bu anket, benzer amaçla yapılmış uluslararası çalışmalarda kullanmış olan anketlerin soruları temel alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Veri analizleri için SPSS 22.0 istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre tüm katılımcıların akıcılığı şekillendirme yaklaşımında kullanılan konuşma tekniğini kekemelik modifikasyonu yaklaşımında kullanılan konuşma tekniğine göre daha olumlu bulduğu belirlenmiştir (p<0.05). Tüm katılımcılar duyuşsal, davranışsal ve bilişsel bileşenleri içeren sorularda da akıcılığı şekillendirme yaklaşımında kullanılan konuşma tekniğine daha olumlu cevaplar vermişlerdir.en_US
dc.description.abstractThis aim of this study was to determine which speaking technique or techniques used by people with stuttering during their interactions with fluent speakers were considered more natural by the non-stuttering group and the impact of the said techniques on the fluent speakers' perceptions regarding the people with stuttering. The participants of the study were 100 non-stuttering adults and who live in Turkey. The participants were shown videos displaying speech samples include alternative speech techniques used in stuttering therapies and they were asked to fill out the Speech Techniques Evaluation questionnaire for each video. The questionnaire, which is made up of 15 Likert-scale questions, was prepared by the researcher based on questionnaires used in similar international studies. SPSS 22.0 statistical analysis program was used for data analysis. The results of the study indicate that the speech technique used in fluency shaping approach was found more favorable by the fluent speakers compared to the one used in stuttering modification approach (p<0.05). All the participants gave a more positive feedback for the speech technique used in fluency shaping approach when answering questions containing affective, behavioral and cognitive components as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkıcılığı Şekillendirmeen_US
dc.subjectAlgıen_US
dc.subjectDinleyicileren_US
dc.subjectKekemeliken_US
dc.subjectKekemelik Modifikasyonuen_US
dc.subjectFluency Shapingen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.subjectListenersen_US
dc.subjectStutteringen_US
dc.subjectStuttering Modificationen_US
dc.titleKekemeliği olan bireylerin akıcısız konuşmayı telafi etmek için kullandıkları konuşma tekniklerine akıcı konuşan dinleyicilerin tepkisien_US
dc.title.alternativeReaction of fluent speakers to the speech techniques people with stuttering used in order to compensate for non-fluent speechen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record