Show simple item record

dc.contributor.advisorAras Bayram, Gülay
dc.contributor.authorKesikbaş, Gözde
dc.date.accessioned2021-08-20T07:55:13Z
dc.date.available2021-08-20T07:55:13Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-03-04
dc.identifier.citationKesikbaş, G. (2020). Ağır hadde işçilerinde kişiye özel tabanlık kullanımının ayak basınç analizi üzerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7893
dc.description.abstractBu çalışma, ağır hadde işçilerinde kişiye özel tabanlık kullanımının ayak basınç analizi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla tasarlandı. Çalışmamıza, Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Ağır Haddecilik A.Ş.'de çalışan ve dahil edilme kriterlerine uyan 89 erkek işçi alındı. Bireylerin yaş, boy, kilo, vücut kütle indeksi (VKİ), medeni hali, çocuk sayısı, meslek, sigara, alkol kullanımı, geçirilmiş operasyon varlığı sorgulanarak değerlendirme formuna kaydedildi. Bireylerin çıplak ayak ve tabanlıklı plantar basınç analiz değerlendirmeleri için statik pedobarografik cihazı (Sensörmedica, İtalya) kullanıldı. Tabanlık kullanımından önce ve sonra katılımcıların; ayak postür değerlendirmesi için "Ayak Postür İndeksi", medial ark yüksekliğini ölçmek için "Naviküler Düşme Testi", ayak fonksiyonelliğini ölçmek için "Ayak Fonksiyon İndeksi (AFİ)", ağrı durumlarını değerlendirmek için "McGill Ağrı Anketi" ve yaşam kalitelerini ölçmek için "KF-36 (Kısa Form 36) Yaşam Kalitesi Anketi" kullanıldı. Veriler SPSS version 21 yazılımı ile analiz edildi. Bireylerin tabanlık kullanımı öncesi ile sekiz hafta tabanlık kullanımı sonrası plantar basınç analizleri karşılaştırıldığında; çıplak ayak değerlendirmelerinde anlık, 1. ay ve 2. ay ölçümlerinde anlamlı farklılık tespit edildi (p<0,05). Tabanlıklı ölçümlerde anlık, 1. ve 2. aylar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0,05). Naviküler düşme testi, ayak fonksiyon indeksi, ayak postür indeksi ve KF-36 yaşam kalitesi anketinin fiziksel fonksiyon, emosyonel iyilik hali, enerji ve genel sağlık algısı alt başlıklarında kişiye özel tabanlık kullanımında anlık, 1. ve 2. ay ölçümlerinde anlamlı değişiklik bulundu (p<0,05). Sonuç olarak; kişiye özel tabanlık kullanımının işçilerde deformiteye bağlı plantar yük dağılımında meydana gelen değişikliklerin düzeltilebilmesine yardımcı olabileceği ve böylece bireylerin yaşam kalitesinin arttırılabileceği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study on effects of custom made insoles use and it's impact on pressure analysis for heavy metal workers. 89 male workers working in Ağır Haddecilik A.Ş. located in Dilovası Organized Industrial Zone and meeting the inclusion criteria were included in our study. Age, height, weight, body weight index (BMI), marital status, number of children, occupation, smoking, alcohol use, and the presence of previous operations were questioned in the evaluation form. For plantar pressure analysis of individuals with bare foot and insoles, static pedobarographic device (Sensormedica, Italy) was used. Before and after the insoles use; "Foot Posture Index" for foot posture assesment, "Navicular Drop Test" to measure the height of the medial arc, "Foot Function Index (FFI)" to measure foot functionality, "McGill Pain Questionnaire" to evaluate pain conditons and "SF-36 Quality of Life Survey" to measure quality of life was used. Data obtained was analised with SPSS version 21 software. Comparison of plantar pressure analysis of individuals before the use of insoles and after eight weeks insoles; statistically substantial differences were found in the measurements of momentary, 1st and 2nd months in bare foot evaluations (p<0.05). No statistically significant difference was observed between instantaneous, 1st and 2nd months in insole-used measurements (p>0.05). There was a significant difference in the use of custom made insoles in the subheadings of the navicular drop test, foot function index, foot posture index and SF-36 quality of life questionnaire in the sub-headings of physical function, emotional well-being, energy and general health perception (p<0.05). Last of all; ıt has been determined that the use of custom made insoles can help correct the changes in the plantar load distribution due to deformity, thus improving the quality of life of t individuals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğır Hadde İşçilerien_US
dc.subjectAyak Deformitesien_US
dc.subjectKişiye Özel Tabanlıken_US
dc.subjectPlantar Basınç Analizien_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectCustom Made Insolesen_US
dc.subjectFoot Deformityen_US
dc.subjectHeavy Metal Workersen_US
dc.subjectLife Qualityen_US
dc.subjectPlantar Pressure Analysisen_US
dc.titleAğır hadde işçilerinde kişiye özel tabanlık kullanımının ayak basınç analizi üzerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeUSE of custom made insoles in heavy metal workers investigation of its effect on pressure analysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortez ve Protez Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record