Show simple item record

dc.contributor.advisorMacit, Çağlar
dc.contributor.advisorEyüpoğlu, Ozan Emre
dc.contributor.authorSelçuk, Berna
dc.date.accessioned2021-08-18T07:42:20Z
dc.date.available2021-08-18T07:42:20Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-08-17
dc.identifier.citationSelçuk, B. (2020). Eczaneye başvuran hastaların klinik aromaterapiye bakış açısının belirlenmesi ve klinik eczacının aromaterapi uygulamalarındaki rolü. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7853
dc.description.abstractKlinik aromaterapi, kimyasal yapılarından ötürü güçlü fizyolojik etkilere sahip olan uçucu ve sabit yağların spesifik semptomlar üzerinde tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Klinik aromaterapinin bir tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi olarak popülaritesi gün geçtikçe artmaktadır. Eczaneler ise kaliteli ve güvenli uçucu yağların ve majistral aromaterapötik ürünlerin arzında, konuyla ilgili doğru bilgi ve danışmanlığın sağlanmasında ve medikal aromaterapötik ürün geliştirilmesinde kritik role sahiptir. Çalışmamızda Kadıköy bölgesinde bulunan bir semt eczanesinde Şubat 2020- Mayıs 2020 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 101 kişiye anket uygulanmıştır. Bu anket ile katılımcıların aromaterapi bilgi düzeyi tespit edilmiş ve aromaterapiyi tercih ettiği durumlar hakkında bilgi toplanmıştır. Sonuçlar katılımcıların demografik verileriyle birlikte değerlendirilerek klinik aromaterapiye bakış açıları tespit edilmiş ve aromaterapinin kullanımında klinik eczacının rolü değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractClinical aromatherapy is the use of essential and fixed oils, which have strong physiological effects due to their chemical structure, to treat specific symptoms. As a complementary and alternative treatment method of clinical aromatherapy, its popularity is increasing day by day. Pharmacies, on the other hand, have a critical role in the supply of quality and safe essential oils and magistral aromatherapeutic products, providing accurate information and consultancy on the subject and developing medical aromatherapeutic products. In our study, a questionnaire was applied to 101 people, aged 18 and over, between February 2020 and May 2020 in a district pharmacy in the Kadıköy region. With this questionnaire, the level of knowledge of the aromatherapy participants was determined and information about the situations in which they preferred aromatherapy was collected. The results were evaluated together with the demographic data of the participants, and their perspectives on clinical aromatherapy were determined and the role of the clinical pharmacist in the use of aromatherapy was evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlternatif Tedavileren_US
dc.subjectAromaterapien_US
dc.subjectÇay Ağacı Yağıen_US
dc.subjectDermatolojik Hastalıklaren_US
dc.subjectKlinik Aromaterapien_US
dc.subjectLavantaen_US
dc.subjectUçucu Yağen_US
dc.subjectAromatherapyen_US
dc.subjectAlternative Treatmentsen_US
dc.subjectClinical Aromatherapyen_US
dc.subjectDermatological Diseasesen_US
dc.subjectEssential Oilsen_US
dc.subjectLavenderen_US
dc.subjectTea Tree Oilen_US
dc.titleEczaneye başvuran hastaların klinik aromaterapiye bakış açısının belirlenmesi ve klinik eczacının aromaterapi uygulamalarındaki rolüen_US
dc.title.alternativeDetermining the point of view of patients applying to the pharmacy to clinical aromatherapy and the role of the clinical pharmacist in aromatherapy applicationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record