Show simple item record

dc.contributor.advisorAcar Demir, Hilal
dc.contributor.authorCoşkun, Volkan
dc.date.accessioned2021-08-17T11:40:01Z
dc.date.available2021-08-17T11:40:01Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-09-04
dc.identifier.citationCoşkun, V. (2020). Tedavi dozu doğruluğunun gafkromik film ve OSL in vivo dozimetreleri ile incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7838
dc.description.abstractCilt yüzeyinde hesaplanan dozun doğruluğu tartışmalıdır. TPS cilt yüzeyine yakın noktalarda doğru bir hesaplama yapamayabilir. Bu nedenle tedavi dozunun doğrulanmasında en güvenli yol olan in vivo dozimetre ile yüzey dozunun incelenmesi gerekir. Çalışmada kullanılmak üzere VMAT ve 3DCRT teknikleri ile CSI planları hazırlandı. Rando fantom üzerinde belirlenen noktalara OSL ve EBT3 film dozimetreleri yerleştirildi. Hazırlanan planlar Trilogy lineer hızlandırıcı cihazı ile ışınlandı. Işınlama sonrasında OSL ve EBT3 film dozimetreleri ile ölçülen dozlar, TPS tarafından hesaplanan dozlar ile karşılaştırıldı. TPS-OSL ve TPS-EBT3 film arasındaki yüzdelik farklar belirlendi. Belirlenen yüzdelik farkların klinik anlamlılığı kontrol edildi. Sonuç olarak TPS ile dozimetre ölçümleri arasında, ölçüm noktalarına göre % 1.5 ile % 22 arasında değişen farklar bulundu. Bulunan yüzdelik farkların prescription dozunun %5'inden düşük olduğu tespit edildi. Elde edilen sonuçların literatürdeki diğer çalışmalarla uyum sağladığı görüldü.en_US
dc.description.abstractThe accuracy of the dose calculated on the skin surface is controversial. TPS may not be able to make an accurate calculation at points close to the skin surface. Therefore, it is necessary to examine the surface dose with in vivo dosimetry, which is the safest way to confirm the treatment dose. CSI plans were prepared using VMAT and 3DCRT techniques to be used in the study. OSL and EBT3 film dosimeters were placed at the determined points on the Rando phantom. The prepared plans were irradiated with the Trilogy linear accelerator device. The doses measured by OSL and EBT3 film dosimeters after irradiation were compared with the doses calculated by TPS. Percentage differences between TPS-OSL and TPS-EBT3 film were determined. The clinical significance of the percentage differences determined was checked. As a result, differences between TPS and dosimeter measurements varying between 1.5% and 22% according to the measurement points were found. It was determined that the percentage differences found were less than 5% of the prescription dose. It was observed that the obtained results were compatible with other studies in the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCSIen_US
dc.subjectEBT3en_US
dc.subjectİn Vivo Dozimetrien_US
dc.subjectOSLen_US
dc.subjectYüzey Dozuen_US
dc.subjectCSIen_US
dc.subjectEBT3en_US
dc.subjectIn Vivo Dosimetryen_US
dc.subjectOSLen_US
dc.subjectSkin Doseen_US
dc.titleTedavi dozu doğruluğunun gafkromik film ve OSL in vivo dozimetreleri ile incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of treatment dose accuracy with gafchromic film and OSL in vivo dosimetersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Fiziği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record