Show simple item record

dc.contributor.advisorAlan Akcan, Esra
dc.contributor.authorHerkesecan, Gürol
dc.date.accessioned2021-08-17T10:05:23Z
dc.date.available2021-08-17T10:05:23Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020
dc.identifier.citationHerkesecan, G. (2020). Çocukların cinsel istismarı suçu / TCK m. 103. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7832
dc.description.abstractİçeriği itibariyle diğer suç tiplerinden farklılaşan çocukların cinsel istismarı suçu, sonuçları itibariyle yalnızca bir hukuk konusu değil, aynı zamanda başta sosyoloji olmak üzere pek çok alanı ilgilendiren bir konudur. Türk Ceza Kanunu'nun suç tipine ilişkin ilgili düzenlemesi irdelendiğinde, yasal düzenlemenin eksik ya da hatalı ele alındığı, bu sebeple ilgili düzenlemede açık bir kanun boşluğu olduğu görülmektedir. Keza, Türk Ceza Kanunu'nun 103. maddesindeki yasal boşluğun Anayasa ve AİHS hükümlerine de aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda Türk Ceza Kanunu ile Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler, Avrupa Birliği'ne üye veya Avrupa Kıtası ülkelerinin konuya ilişkin ceza hükümleri de nazara alınmış ve Türk Ceza Kanunu'nun 103. Maddesindeki yasal boşluğun ne suretle giderilebileceğine ilişkin karşılaştırmalı hukuktaki örnekler eşliğinde bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractCrimes against sexual abuse of children which differs from other crimes regarding its content, it is not only a subject of Law but also a subject that comprises many areas, especially sociology due to its results. When Turkish Criminal Law`s related type of crime is analyzed in detail, it is seen that the legal regulation has been handled either as deficiently or faultily that causes an obvious legal gap on the related regulation. It is also determined that legal gap in 103rd article of Turkish Legal Law is against the provisions of Constitution and European Convention of Human Rights. That`s why, in our study Turkish Legal Law, Constitution, International Conventions and criminal provisions of EU Member states including all Countries in Europe related to the subject have been studied in detail and comparison is made to make an assessment how to eliminate the legal gap in 103rd article of Turkish Legal Law with the versions in comparative law.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectCinsel İstismaren_US
dc.subjectCinsel Tacizen_US
dc.subjectCinsel Saldırıen_US
dc.subjectCinsel Suçlaren_US
dc.subjectKüçüken_US
dc.subjectRızaen_US
dc.subjectKarşılıklı Cinsel Davranışlaren_US
dc.subjectKarşılıklı Rızaen_US
dc.subjectKarşılaştırmalı Hukukta Çocukların Cinsel İstismarıen_US
dc.subjectTürk Ceza Hukukuen_US
dc.subjectÇocukların Yargılanmasıen_US
dc.subjectÇocuk İzlem Merkezien_US
dc.subjectAdli Görüşme Odasıen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectAdli Tıp İhtisas Dairesien_US
dc.subjectÇocuk Koruma Kanunuen_US
dc.subjectEşitlik Hakkıen_US
dc.subjectAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesien_US
dc.subjectBirleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesien_US
dc.subjectLanzarote Sözleşmesien_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectSexual Abuseen_US
dc.subjectSexual Harassmenten_US
dc.subjectSexual Assaulten_US
dc.subjectSexual Crimesen_US
dc.subjectYoungen_US
dc.subjectConsenten_US
dc.subjectMutual Sexual Behaviorsen_US
dc.subjectMutual Consenten_US
dc.subjectSexual Abuse of Children in Comparative Lawen_US
dc.subjectTurkish Criminal Lawen_US
dc.subjectHearing of Childrenen_US
dc.subjectChild Monitoring Centeren_US
dc.subjectMedical Jurisprudenceen_US
dc.subjectUN Convention on The Rights of the Childen_US
dc.subjectEuropean Convention of Human Rightsen_US
dc.subjectLanzorate Conventionen_US
dc.titleÇocukların cinsel istismarı suçu / TCK m. 103en_US
dc.title.alternativeSexual abuse of childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record