Show simple item record

dc.contributor.advisorGündoğan, Hande
dc.contributor.authorKalın, Feyza Nur
dc.date.accessioned2021-08-13T10:37:52Z
dc.date.available2021-08-13T10:37:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-01-30
dc.identifier.citationKalın, F. N. (2020). Narsisizm ile dürtüsellik arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve bilişsel esnekliğin aracı rolü. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7822
dc.description.abstractBu araştırmada narsisizm alt boyutları (büyüklenmeci ve kırılgan narsisizm) ile dürtüsellik arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve bilişsel esnekliğin aracı rolünün incelenmesi hedeflenmektedir. Araştırmaya farklı üniversitelerde eğitim gören 18-43 yaş arası 546 öğrenci katılım sağlamıştır. Narsisizmin ölçülmesi amacıyla Glover ve diğerleri (2012) tarafından geliştirilen ve Sherman ve diğerleri (2015) tarafından kısa formu oluşturulan Beş Faktör Narsisizm Ölçeği- Kısa Form (FFNI-SF) kullanılmıştır. Dürtüsellik düzeyini ölçmek için Patton ve diğerleri (1995) tarafından geliştirilen Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11 (BDÖ-11) kullanılmıştır. Duygu düzenleme güçlüğünün ölçülmesi için Gratz ve Roemer (2004) tarafından geliştirilen Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ), bilişsel esneklik için Dennis ve Vander Wal (2010) tarafından geliştirilen Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE) kullanılmıştır. Araştırmada yapılan analizler sonucunda narsisizm alt boyutları ile dürtüsellik arasında, narsisizm alt boyutları ile duygu düzenleme güçlüğü ve bilişsel esneklik arasında ve dürtüsellik ile duygu düzenleme güçlüğü ve bilişsel esneklik arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Yapılan mediatör analizleri sonucunda narsisizm alt boyutları ile dürtüsellik arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve bilişsel esnekliğin aracı rol oynadığı görülmüştür. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular literatür çerçevesinde tartışılmış ve ileride yapılacak olan çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the mediator role of emotion regulation difficulties and cognitive flexibility in the relationship between subdimensions of narcissism (grandiose and vulnerable narcissism) and impulsivity. 546 students whose ages between 18 and 43 from different universities were participated in the study. To measure narcissism, Five Factor Narcissism Scale-Short Form (FFNI-SF) which was developed by Glover et al. (2012) and short form was developed by Sherman et al. (2015) was used. To measure impulsivity level, Barratt Impulsivity Scale-11 (BIS-11) which was developed by Patton et al. (1995) was used. To measure emotion regulation difficulties, Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) which was developed by Gratz and Roemer (2004) and for cognitive flexibility, Cognitive Flexibility Inventory (CFI) which was developed by Dennis and Vander Wal (2010) were used. The results of this study demostrated that there were siginificant relationships between subdimensions of narcissism and impulsivity, subdimensions of narcissism, emotion regulation difficulties and cognitive flexibility, impulsivity, emotion regulation difficulties and cognitive flexibility. The results of meaditor analysis demostrated that emotion regulation difficulties and cognitive flexibility play a mediating role in the relationship between subdimensions of narcissism and impulsivity. Results of the study were discussed according to literature and were given suggestions for future studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNarsisizmen_US
dc.subjectDürtüselliken_US
dc.subjectDuygu Düzenleme Güçlüğüen_US
dc.subjectBilişsel Esnekliken_US
dc.subjectNarcissismen_US
dc.subjectImpulsivityen_US
dc.subjectEmotion Regulation Difficultiesen_US
dc.subjectCognitive Flexibiliten_US
dc.titleNarsisizm ile dürtüsellik arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ve bilişsel esnekliğin aracı rolüen_US
dc.title.alternativeThe mediator role of emotion regulation difficulties and cognitive flexibility in relation between narcissism and impulsivityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record