Show simple item record

dc.contributor.advisorÇolak, Serpil
dc.contributor.advisorAkalan, Nazif Ekin
dc.contributor.authorÖzdemir, Yunus
dc.date.accessioned2021-08-12T08:18:35Z
dc.date.available2021-08-12T08:18:35Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-23
dc.identifier.citationÖzdemir, Y. (2019). Obstetrik brakial pleksus paralizili bireylerde pedobarografik parametrelerin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7792
dc.description.abstractÇalışmanın amacı Obstetrik Brakial Pleksus Paralizi (OBPP)'li bireylerde yürüme sırasındaki ayak taban basıncı verilerini analiz etmektir. OBPP'ye sahip 19 birey araştırmaya dahil edildi. Bireylerin öncelikle Mallet skorları ölçüldü ve Ayak Postür Skoru kullanılarak statik ayak postür muayenesi yapıldı. Sonra Win-Track® pedobarografi cihazı kullanılarak yürüme sırasındaki ayak taban basıncı analiz edildi. Etkilenmiş ve sağlam taraf ayaklar arasında Ayak Postür Skoru değerlendirmesinde anlamlı fark görülmedi (p>0.05). Etkilenmiş kolun, ipsilateral ve kontralateral ayak F1, adım uzunluğu ve salınım öncesi fazı süresi ((Ts-T3)/Ts) analizinde, ipsilateral taraf verileri istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Etkilenmiş kolun, ipsilateral ve kontralateral ayak tek destek fazı süresi ((T3-T1)/Ts) analizinde, kontralateral taraf verileri istatiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0.05). Etkilenmiş kolun, ipsilateral ve kontralateral ayak F2, Fmax parametreleri, ayak yüklenme fazı (T1/Ts), orta duruş fazı ((T2-T1)/Ts) ve basma sonu fazı süresi ((T3-T2)/Ts) analizinde anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05). İpsilateral-Kontralateral F1, F2 ve Fmax asimetri indeksi değeri ile Mallet skoru negatif korelasyon bulundu (p<0.01). İpsilateral-Kontralateral adım uzunluğu, yüklenme fazı (T1/Ts), orta duruş fazı ((T2-T1)/Ts), basma sonu fazı ((T3-T2)/Ts), salınım öncesi fazı ((Ts-T3)/Ts) ve tek destek fazı süresi ((T3-T1)/Ts) asimetri indeksi değeri ile Mallet skoru arasında bir ilişkinin olmadığı belirlendi (p>0.05). Sonuç olarak OBPP'li bireylerde kol fonksiyon etkileniminin yürüme sırasındaki parametrelerde bir asimetriye sebep olduğu görüldü. OBPP'li bireylerin değerlendirme ve tedavisinde üst ekstremitenin yanında yürüme ve alt ekstremitenin de göz önünde bulundurulmasının yararlı olabileceği kanısına varıldı.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study was to analyze the soles of the foot pressure during walking in individuals with Obstetric Brachial Plexus Paralysis (OBPP). Nineteen individuals with OBPP were included in the study. First of all, Mallet scores were measured and static posture examination was performed using Foot Posture Score. The foot sole pressure during walking was then analyzed using the Win-Track® pedobarography device. There was no significant difference between the affected and intact feet in the evaluation of the Foot Posture Score (p>0.05). In ipsilateral and contralateral foot F1, step length parameters and pre-swing phase duration ((Ts-T3) / Ts) analysis of the affected arm, ipsilateral side data were found to be significantly higher (p<0.05). In ipsilateral and contralateral foot single support phase duration ((T3-T1)/Ts) analysis of affected arm, contralateral side data were statistically significantly higher (p<0.05). Significant difference in ipsilateral and contralateral foot F2, Fmax parameters, foot loading response phase (T1/Ts), mid-stance phase ((T2-T1)/Ts) and terminal stance phase duration ((T3-T2)/Ts) of the affected arm was not detected (p>0.05). It was found that while Ipsilateral-Contralateral F1, F2 and Fmax asymmetry index values increased, Malllet score decreased (p<0.01). Ipsilateral-contralateral step length, loading response phase (T1/Ts), mid-stance phase ((T2-T1)/Ts), terminal stance phase ((T3-T2)/Ts), pre-swing phase ((Ts-T3)/Ts) and single support phase time ((T3-T1)/Ts) asymmetry index value was not correlated with Malllet score (p>0.05). As a result, it was observed that arm function effect in individuals with OBPP caused an asymmetry in walking parameters. It was concluded that walking and lower extremity should be considered in the evaluation and treatment of individuals with OBPP.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObstetrik Brakial Pleksus Paralizisien_US
dc.subjectYürümeen_US
dc.subjectBiyomekaniken_US
dc.subjectPedobarografien_US
dc.subjectObstetric Brachial Plexus Paralysisen_US
dc.subjectGaiten_US
dc.subjectBiomechanicsen_US
dc.subjectPedobarographyen_US
dc.titleObstetrik brakial pleksus paralizili bireylerde pedobarografik parametrelerin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of pedobarographic parameters in individuals with obstetric bracial plexus paralysisen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record