Show simple item record

dc.contributor.advisorTarakçı, Devrim
dc.contributor.authorKöstekci, Hümeyra
dc.date.accessioned2021-08-12T08:12:55Z
dc.date.available2021-08-12T08:12:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.citationKöstekci, H. (2019). İnme rehabilitasyonunda video bazlı oyunlarla yapılan el çalışmalarının motor fonksiyonlara etkisinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7791
dc.description.abstractİnmeli olgularda; Nörogelişimsel Tedavi temelli üst ekstremite rehabilitasyonu ile video bazlı oyunlarla yapılan üst ekstremite rehabilitasyonunun motor gelişim seviyesi, kas tonusu ve fonksiyonel yetenekler üzerine etkilerini karşılaştırmaktır. Çalışmaya alınan 30 olgu; Video bazlı oyunlarla yapılan üst ekstremite rehabilitasyon grubu (Grup I) ve NGT temelli üst ekstremite rehabilitasyon grubu (Grup II) olarak iki gruba randomize edildi. Her iki grup için de haftada 5 kez toplam 20 seans (1 seans 45 dk) tedavi uygulandı. Çalışmamızda olguların motor gelişim seviyesi "Brunstrom Evreleme", kas tonusu; "Modifiye Ashwort Skalası (MAS)", fonksiyonel yetenekler ise "Duruöz El İndeksi (DEİ)", "Fugl-Meyer Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Ölçeği ", "Wolf Motor Fonksiyon Testi" ve "Minesota El Beceri Testi" ile değerlendirildi.Çalışma sonrası her iki grupta da Brunstrom evrelemesi, MAS, DEİ, Minesota El Beceri Testi, Wolf Motor Fonksiyon Testi ve Fugl-Meyer Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Ölçeği skorlarında anlamlı değişim elde edildi (p<0,05). Grup I, Grup II ye göre DEİ ve Fugl-Meyer Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Ölçeği skorlarında elde edilen değişimde istatistiksel olarak üstündü (p<0,05). Üst ekstremite etkilenimli inmeli olgularda iki farklı rehabilitasyon programında da spasitisite, motor gelişim seviyesi ve fonksiyonel yeteneklerde anlamlı değişimin gözlemlendiği ve bireye uygulanan video bazlı oyunlar aracılığıyla yapılan üst ekstremite rehabilitasyonunun inmeli olgularda alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.en_US
dc.description.abstractThe aim of is to compare the effects of upper extremity rehabilitation with the upper extremity rehabilitation done by video based games on motor development level, muscle tone and functional abilities in neurodevelopmental therapy (NGT) based adult stroke patients.Thirty patients included in the study were randomized into two groups as group I (upper extremity rehabilitation with video based games) and group II (upper extremity rehabilitation for NGT). The patients in both groups received a total of 20 sessions (1 session 45 min) 5 times a week. In our study, the motor development level of the patients was staged as Motor brunstrom staging ug, muscle tone "Modified Ashwort Scale (MAS) and functional abilities were" Duruoz Hand Index (DEI) ", Fugl-Meyer Upper Extremity Motor Rating Scale motor, ol Wolf Motor Function Test and" Mine Sota Hand Skill Test.After the study, brunstrom staging, MAS, DEI, Mine Sota Hand Skills Test, Wolf Motor Function Test and Fugl-Meyer Upper Extremity Motor Rating Scale scores were significantly changed in both groups (p <0.05). Group I was statistically superior in terms of the change in the DEI and Fugl-Meyer Upper Extremity Motor Rating Scale scores according to Group II (p <0.05)We think that in two different rehabilitation programs of upper extremity affected patients, significant changes in spasitisity, motor development level and functional abilities were observed and upper extremity rehabilitation performed by video based games applied to the individual could be used as an alternative treatment method in stroke patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnmeen_US
dc.subjectNörogelişimsel Terapien_US
dc.subjectVideo Bazlı Oyun Terapisien_US
dc.subjectLeap Motionen_US
dc.subjectEl Rehabilitasyonuen_US
dc.subjectStrokeen_US
dc.subjectNeurodevelopmental Therapyen_US
dc.subjectVideo Gamesen_US
dc.subjectLeap Motionen_US
dc.subjectHand Rehabilitationen_US
dc.titleİnme rehabilitasyonunda video bazlı oyunlarla yapılan el çalışmalarının motor fonksiyonlara etkisinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of hand works with video based games on motor functions in stroke rehabilitationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record