Show simple item record

dc.contributor.advisorTarakçı, Devrim
dc.contributor.authorGündüz, Sualp
dc.date.accessioned2021-08-12T07:22:47Z
dc.date.available2021-08-12T07:22:47Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-17
dc.identifier.citationGündüz, S. (2019). Hafif mental retardasyon tanısı almış olguların fiziksel aktivite düzeylerinin ebeveynlerinin stres düzeylerine ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7788
dc.description.abstractÇalışmamızın amacı; hafif mental retardasyon tanısı almış olguların fiziksel aktivite düzeylerinin ebeveynlerinin stres düzeylerine ilişkisinin incelenmesinin araştırılmasıdır. 6-18 yaş aralığındaki 50 tanesi hafif MR tanılı, 50 tanesi de sağlıklı toplam 100 çocuk ve 100 ebeveyn olmak üzere 200 kişi çalışmaya dahil edildi. Fiziksel aktivite değerlendirmesi için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ), yaşam kalitesi değerlendirmesi için Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ebeveyn Formu (PEDSQL) ve ebeveynlerdeki stresi değerlendirmesi için Ebeveyn Stres İndeksi Kısa Form kullanıldı. Analizlerde SPSS 24.0 programı kullanıldı. Çalışmamızda hafif MR tanılı ve sağlıklı çocuklara uygulanan fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi değerlendirme anketleri sonrasında hafif MR tanılı çocukların sağlıklı çocuklara oranla daha sedanter düzeyde oldukları ve yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu gözlemlendi (sırasıyla p<0,05 ve p<0,05). Ebeveynlere uygulanan stres indeksi sonucunda da hafif MR grubundaki ebeveynlerin, sağlıklı gruptakilerden daha stresli bir yaşam sürdükleri saptandı (p<0,05). Fiziksel aktivite düzeyi daha yüksek olan sağlıklı grup çocukların ebeveynlerinin stres düzeylerinin daha düşük olduğu sonucuna varıldı.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the relationship between physical activity levels of the patients diagnosed with mild mental retardation and their parents' stress levels. A total of 100 children, 50 of whom were mildly diagnosed with MR, 50 of whom were healthy and 100 parents, totally 200 people were included in the study. The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) for the assessment of physical activity, the Quality of Life Parental Form for Children (PEDSQL) for the assessment of quality of life and Parental Stress Index Short Form for the assessment of stress in parents were used. SPSS 24.0 was used for analysis. In our study, after the physical activity and quality of life assessment questionnaires applied to healthy children with mild MRI, it was observed that children with mild MR were more sedentary than their healthy children and their quality of life was lower (p <0.05 and p <0.05 respectively). As a result of the stress index applied to the parents, the parents in the mild MR group were found to have a more stressful life than the parents in the healthy group (p <0.05). It was concluded that the stress levels of the parents of the healthy group children who had higher physical activity level were lower.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMental Retardasyonen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectStresen_US
dc.subjectEbeveynen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectMental Retardationen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectParentalen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titleHafif mental retardasyon tanısı almış olguların fiziksel aktivite düzeylerinin ebeveynlerinin stres düzeylerine ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship of physical activity levels of parents with diagnosed as mental retardation on parents' stress levelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record