Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir Uslu, Yeter
dc.contributor.advisorAydın, Sabahattin
dc.contributor.authorSonsuz, Aliye Aslı
dc.date.accessioned2021-08-10T07:40:52Z
dc.date.available2021-08-10T07:40:52Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-05
dc.identifier.citationSonsuz, A. A. (2019). İlaçlar için Türkiye'ye özgü ekonomik değerlendirme metodolojik kılavuzunun geliştirilmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7748
dc.description.abstractBu araştırma İlaçlar İçin Türkiye'ye Özgü Ekonomik Değerlendirme Metodolojik Kılavuzunun geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Karma yöntem araştırma tasarımı şeklinde yapılandırılan araştırmanın nitel boyutunda veriler, doküman analizi yöntemi ile toplanmıştır. Analiz sonucunda oluşturulan taslak kılavuz danışma kuruluna sunularak gerekli görülen revizyonlar yapılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda, farmakoekonomik analizi yapılmış bir ilaç çalışması geliştirilen taslak kılavuzun başlıkları, içeriği ve uygulanabilirliği doğrultusunda değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda kılavuzda gerekli görülen revizyonlar gerçekleştirilmiş ve sonuçlar danışma kuruluna sunularak kılavuza son hali verilmiştir. Son hali verilen kılavuz 4 ana bölümde yapılandırılmıştır. İlk bölümde, genel kavramlar ve referans örnek tablosu, ikinci bölümde referans örnek başlıklarının detaylı açıklaması, üçüncü bölümde ise bütçe etki analizi ile ilgili başlıklar yer almaktadır. Referans örnek tablosunda; SGK'nın perspektifi kabul edilmiş, hedef popülasyonda klinik dosya ile uyumlu popülasyon tanımlanmış, analitik yöntem olarak maliyet etkililik ve maliyet minimizasyon analizi kabul edilmiş, karşılaştırıcının rutin bakım olması önerilmiş, zaman dilimi etki süresine göre tasarlanmış, belirsizliğin ele alınmasında olasılıksal duyarlılık analizi yapılması, maliyetlerin hesaplanmasında SGK- toplum ve hastalar tarafından yapılan harcamaların dikkate alınması, gerekli durumlarda modelleme yapılması, sağlık sonucu gösteriminin kazanılan yaşam yılları cinsinde sunulması ve maliyet ve sonuçlarda %3 indirgeme yapılması önerilmiştir. Bütçe etki analizinde 3 yıllık bir etkinin gösterimi önerilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis research is conducted to develop the Economic Evaluation Methodological Guide Specific to Turkey for Drugs. The research is structured as a mixed-method research design, and in the qualitative dimension of the research, data is collected by the document analysis method. The draft guideline prepared as a result of the analysis was submitted to the advisory committee and the necessary revisions were made In the quantitative dimension of the study, a pharmacoeconomically analyzed drug study was evaluated in line with the titles, content, and applicability of the developed draft guidelines. As a result of the evaluation, necessary revisions were made in the guideline and the results were presented to the advisory committee and finalized. The final guideline is structured in 4 main sections. In the first section, general concepts and reference sample table; in the second section, a detailed description of the reference sample titles; in the third section, the topics related to Budget Impact Analysis are given. In the reference sample table; the SSI perspective is adopted, a population compatible with the clinical file is defined in the target population, cost-effectiveness and cost reduction analysis are accepted as analytical methods, comparator has been proposed to be shown at the efficiency limit, time zone is designed according to the impact duration, probabilistic sensitivity analysis has been proposed to address uncertainty, in order to calculate the costs it is proposed to take into consideration of expenditures made by SSI-society and patients, modeling is recommended in the necessary circumstances, it is proposed to present the display of health outcome in terms of the life-years gained and 3% reduction in costs and results is recommended. Demonstration of a 3 years impact is proposed in the budget impact analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Politikasıen_US
dc.subjectSağlıkta Teknolojik Değerlendirmeen_US
dc.subjectFarmakoekonomien_US
dc.subjectEkonomik Değerlendirme Tekniklerien_US
dc.subjectHealth Policyen_US
dc.subjectHealth Technology Assessmenten_US
dc.subjectPharmacoeconomicsen_US
dc.subjectEconomic Evaluation Techniquesen_US
dc.titleİlaçlar için Türkiye'ye özgü ekonomik değerlendirme metodolojik kılavuzunun geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeDevelopment of economic evaluation methodological guide specific to Turkey for drugsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record