Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir Uslu, Yeter
dc.contributor.authorYılmaz, Emre
dc.date.accessioned2021-08-09T11:19:40Z
dc.date.available2021-08-09T11:19:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-31
dc.identifier.citationYılmaz, E. (2019). Yaygınlaşma dönemindeki şehir hastanelerinin sağlık yönetimi açısından iyi uygulama örnekleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7735
dc.description.abstractBu çalışma ile hali hazırda açılmış olan Yozgat, Isparta, Adana ve Mersin Şehir Hastanelerinin iyi uygulama örnekleri ve mevcut durumları incelenerek, ülkemizin diğer illerinde açılması planlanan şehir hastanelerine ışık tutması amaçlanmıştır. Mevcut şehir hastaneleri bünyesindeki iyi uygulama örneklerinin gelecekte açılacak olan diğer hastanelere yol göstermesi sağlanırken, gerekli görülen süreçlerde iyileştirmelerin yapılması adına şehir hastaneleri yöneticilerine yardımcı olmaya çalışılmıştır. Şehir hastanesi kavramının ülkemizde oldukça yeni bir konu olması sebebiyle, şehir hastanelerinin yapısı, yönetimi ve iyileştirme süreçleri üzerinde yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple araştırmamız özgün bir değere sahip olmakla birlikte, gelecekte yapılacak olan çalışmalara yol gösterici niteliktedir. Araştırmamız süresince faaliyete başlayan dört hastanenin tümüne ziyaretler gerçekleştirilerek mevcut uygulamalar incelenmiştir. Şehir hastanelerinin üst yönetimlerinden alt kademelerine kadar çeşitli personeller ile yüz yüze görüşmeler yapılarak hastane içerisindeki mevcut uygulamalar önceden belirlenen fonksiyonlar altında değerlendirilmiştir. Çalışmanın fonksiyonlarını tesis yönetimi, insan kaynakları yönetimi, otelcilik hizmetleri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, yönetişim uygulamaları, hasta güvenliği uygulamaları ve elektronik sağlık kaydı (ESK) temelli katma değerli uygulamalar oluşturmaktadır. Her bir fonksiyon ayrı ayrı değerlendirilerek tema ve kodlar belirlenmiş, şehir hastanelerinde kullanılan iyi uygulamalar ortaya çıkarılmıştır. Araştırmamız ile birlikte, ülkemizde açılmış ve açılması planlanan şehir hastanelerinde yaşanması muhtemel problemlerin iyi uygulama örnekleri ile minimuma indirgenebilmesi için diğer hastanelere yönetsel fonksiyonlar ve sağlık bilişimi konularında yol gösterici nitelikte olacak bulgulara yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to shed light on the city hospitals that are planned to be opened in other provinces of our country by examining the best practices and current situations of the already functioning Yozgat, Isparta, Adana and Mersin City Hospitals. While best practice examples within the existing city hospitals are aimed to be guides to other hospitals to be opened in the future, efforts were made to assist city hospital managers in order to make improvements in the necessary processes. Since the concept of city hospitals is a new topic in our country, there is no study on the structure, management and improvement processes of city hospitals. For this reason, our research has a unique value and it is a substantial guide for future studies. During the study, visits were made to all four hospitals that started operations and their current practices were examined. Face-to-face interviews were conducted with various personnel, from senior management to lower levels of city hospitals, and existing practices within the hospital were evaluated under predetermined functions. The functions of this study were evaluated based on facility management, human resource management, hotel services management, supply chain management, governance applications, patient safety applications and electronic health record (EHC). Themes and codes were determined by evaluating each function separately and the best practices used in city hospitals were revealed. In the research findings, it is aimed to be a guiding study on administrative functions and health informatics to other hospitals by minimizing the possible problems in city hospitals planning to be opened in all provinces in our country.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞehir Hastanelerien_US
dc.subjectKamu Özel İşbirliğien_US
dc.subjectNitel Araştırmaen_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectCity Hospitalsen_US
dc.subjectPublic Private Partnershipen_US
dc.subjectQualitative Researchen_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.titleYaygınlaşma dönemindeki şehir hastanelerinin sağlık yönetimi açısından iyi uygulama örneklerien_US
dc.title.alternativeThe health management best practices of city hospitals in their expansion stageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record