Show simple item record

dc.contributor.advisorGöktaş, Sonay
dc.contributor.authorGenç, Ezgi
dc.date.accessioned2021-08-06T11:58:54Z
dc.date.available2021-08-06T11:58:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-07
dc.identifier.citationGenç, E. (2019). Açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda mobilizasyon öncesi transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonun ağrı düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7717
dc.description.abstractÇalışma açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda mobilizasyon öncesi Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyon (TENS) uygulamasının ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Deneysel olarak uygulanan araştırma Aralık 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında özel bir üniversitenin kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatan ve açık kalp ameliyatı olan hastalar ile gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklemini 45'i deney, 45'i kontrol olmak üzere toplam 90 hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri, "Hasta Tanıtım Formu" ve "Görsel Kıyaslama Ölçeği" ile toplandı. Deney grubundaki hastalara TENS uygulamadan önce, uygulandıktan 30 dakika sonra ve mobilizasyondan 30 dakika sonra ağrı değerlendirilmesi yapıldı. Kontrol grubundaki hastalarda ise; mobilizasyondan önce ve mobilizasyondan 30 dakika sonra ağrı değerlendirildi. Verileri değerlendirmede SPSS 22.0 programında tek yönlü Anova testi kullanıldı. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre; deney ve kontrol grubu hastalarının çoğunluğunun genç yaş aralığında olduğu görüldü. Deney grubunda TENS uygulamadan önceki ağrı düzeyine göre TENS uygulandıktan 30 dakika sonra ağrı düzeyindeki düşüş anlamlı bulundu (p<0,05). Kontrol grubunda mobilizasyondan önce ağrı düzeyine göre mobilizasyondan 30 dakika sonra ağrı düzeyindeki düşüşün anlamlı olduğu görüldü (p<0,05). Deney ve kontrol grubundaki hastaların bireysel özelliklerinin Görsel Kıyaslama Ölçeği puan ortalamaları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlendi (p˃0,05). Sonuç olarak deney grubunda mobilizasyon öncesi TENS uygulamasının ağrı düzeyini azalttığı saptandı. Böylece uygulanan nonfarmakolojik tedaviler ile hastaların ağrı düzeylerinin azaldığı, konforunun arttığı ve bu uygulamaların hemşirelik bakım kalitesini arttırdığı belirlendi.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to determine the effect of pre-mobilization Transcutaneous Electrical Nerve Stimulatıon (TENS) on pain levels in patients undergoing open heart surgery. This experimental study was conducted between December 2018 and June 2019 in patients whom were hospitalized and had open heart surgery in the cardiovascular surgery intensive care unit of a private university hospital. The study consisted of 90 patients, 45 of whom were experimental and 45 were control group. The data of the study was collected with structured "Patient Presentation Form" and "Visual Analog Scale (VAS)". Pain was evaluated before the application of TENS, 30 minutes after and 30 minutes after mobilization in the experimental group. The pain evaluation was assessed before and 30 minutes after mobilization in the control group. Data were evaluated with one-way ANOVA test with SPSS 22.0 computer software. According to the findings of the study, the majority of the patients in the experimental and control groups were young age. In the experimental group, the decrease in pain level was significant at 30 minutes after the application of TENS when compared to the pain level before the application of TENS (p<0,05). In the control group, pain level decrease 30 minutes after mobilization was found to be significant (p<0,05). Indivual properties of patients had no significant effect on the avarage VAS of the individuals in the experimental and control groups (p˃0,05). In conclusion, it was found that application of TENS before mobilization had decreased postoperative pain levels. As a result, the pain level of patients decreased by nonpharmacological treatments and these treatments also resulted to increase the comfort of patients and nurse care qualilty.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAçık Kalp Cerrahisien_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectTranskutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonen_US
dc.subjectMobilizasyonen_US
dc.subjectHemşirelik Bakımıen_US
dc.subjectOpen Heart Surgeryen_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectTranscutaneous Electrical Nerve Stimulationen_US
dc.subjectMobilizationen_US
dc.subjectNurse Careen_US
dc.titleAçık kalp ameliyatı geçiren hastalarda mobilizasyon öncesi transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonun ağrı düzeyine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on pain levels before mobilization in patients undergoing open heart surgeryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record