Show simple item record

dc.contributor.advisorKale, Serdar
dc.contributor.authorGüven, Almila Sinem
dc.date.accessioned2021-08-06T11:36:01Z
dc.date.available2021-08-06T11:36:01Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-23
dc.identifier.citationGüven, A. S. (2019). Türk Hukukunda marka değerleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7714
dc.description.abstractİşletmelerin mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesine yarayan markanın tarihsel sürecinin geldiği noktada maddi bir değer oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Bu değerin birçok hukuki ve işletmesel durumda kullanım alanı bularak günden güne daha çok önem kazanması nedeniyle doğru hesaplanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Markanın oluşum maliyetine, marka sahibi işletmenin finansal tablolarına ve tüketicinin algı ve alışkanlıkları ile bunların çeşitli kombinasyonlarına göre uygulamada birçok marka değerleme yöntemi bulunmaktadır. Ne var ki bu yöntemlerin her biri farklı sonuçlar ortaya koymakta olduğundan ortak bir değerde buluşulamaması bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir.en_US
dc.description.abstractIt has emerged that the historical process of the brand, which serves to distinguish the goods and services of enterprises, creates a material value at the point where it comes from. Since this value has gained importance in many legal and operational situations, it needs to be calculated correctly. There are many brand valuation methods in the application according to the formation cost of the brand, the financial statements of the brand owner and the perceptions and habits of the consumer and various combinations thereof. However, since each of these methods presents different results, the failure to meet at a common value brings with them a number of problems.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMarkaen_US
dc.subjectMarka Değerien_US
dc.subjectMarka Değerleme Yöntemlerien_US
dc.subjectSınai Mülkiyeten_US
dc.subjectTicari İşletmeen_US
dc.subjectBranden_US
dc.subjectBrand Valuation Methodsen_US
dc.subjectBrand Valueen_US
dc.subjectCommercial Companyen_US
dc.subjectIndustrial Propertyen_US
dc.titleTürk hukukunda marka değerlemeen_US
dc.title.alternativeBrand valuation in Turkish lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record