Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlfer, Gözde
dc.contributor.authorSabamehr, Tarlan
dc.date.accessioned2021-08-06T09:41:14Z
dc.date.available2021-08-06T09:41:14Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-12-27
dc.identifier.citationSabamehr, T. (2019). Obez ve obez olmayan bireylerde siyalik asit, interlökin-6 (IL-6) ve C-reaktif protein (CRP), düzeylerinin incelenmesi ve karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7706
dc.description.abstractObezite, vücudun tüm organ ve sistemlerine etki eden vücutta bozukluklara hatta ölümlere yol açabilen kronik ve önemli bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre obezite dünyanın en riskli 10 hastalıklarından biridir (1). Bu çalışmadaki amacımız obez bireylerde siyalik asit, CRP(C-reaktif protein) ve IL6 (İnterlökin-6) düzeylerini araştırmaktır. Bu amaçla yaşları 18 ile 65 arasında değişen 40 sağlıklı birey (kontrol) ve 40 obez bireyden (deney) 2 grup oluşturuldu. Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi Laboratuvarına başvuran bireylerden rutintetkikler için alınan serumlardasiyalik asit,CRP,IL6 ölçümleri iki grup arasında kıyaslandı.CRP immunotürbidimetrik metotla, siyalik asit spektrofotometrik metod ile ve IL6 ise ECLIA(electrochemiluminescence immunoassay metod) ile ölçüldü.Obez hasta grubunda siyalik asit,CRP ve IL-6 düzeyleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,01).Obezite ile akut faz reaktanı olan CRP ve siyalik asitin anlamlı ilişkisi tespit edildi.Ayrıca inflamasyonda önemli bir sitokin olan IL-6' nın anlamlı olarak arttığı görülmüştür. Bulduğumuz sonuçlar eşliğinde inflamasyon ve oksidatif süreçlerin kontrol edilmesiyle obezite takip ve tedavisinde çalışmamızın fayda sağlayacağı düşüncesindeyiz.en_US
dc.description.abstractObesity is a chronic and important disease that affects all organs and systems of the body and can lead to disorders and sudden death in human body. According to the World Health Organization (WHO), obesity is one of the 10 risky diseases in the world. In this study we aimed to investigate sialic acid, CRP (C-reactive protein), and IL-6 (Interleukin 6) levels in obese cases. the study was conducted on two grup ,40 healthy individuals (control) and 40 obese individuals (patient) ,age 18 - 65 years were included. the study.Serum sialic acid, CRP, IL-6 levels were compared between two groups who applied to Medipol University Mega Hospital Laboratory for routine tests. CRP was measured by immunoturbidimetric method, sialic acid spectrophotometric method and IL-6 by ECLIA (Electrochemiluminescence method).Sialic acid, CRP and IL-6 levels were significantly higher in obese patients(p<0,01). We determined Significant relationship between acute phase reactants like CRP and sialic acid with obesity . In addition, we found a significant increase in IL-6, which is an important cytokine in inflammation. according to the results ,we believe that our study will be useful in following and treatment of obesity by controlling inflammation and oxidative processes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObezite Siyalik Asiten_US
dc.subjectObezite IL-6en_US
dc.subjectObezite CRPen_US
dc.subjectObesity Sialic Aciden_US
dc.subjectObesity IL-6en_US
dc.subjectObesity CRPen_US
dc.titleObez ve obez olmayan bireylerde siyalik asit, interlökin-6 (IL-6) ve C-reaktif protein (CRP), düzeylerinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation and comparison of sialic acid, interlukin-6 (il-6) and C-reactive protein (CRP) levelsin obese and non-obese individualsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record