Show simple item record

dc.contributor.advisorErsoy, Gülgün
dc.contributor.authorDinçer, Erkan Deniz
dc.date.accessioned2021-07-13T08:30:57Z
dc.date.available2021-07-13T08:30:57Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-10-16
dc.identifier.citationDinçer, E. D. (2019). Oral antidiyabetik ilaç kullanan Tip 2 diyabet hastalarında tıbbi beslenme tedavisinin Hemoglobin A1c düzeylerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7600
dc.description.abstractBu çalışma oral antidiyabetik (OAD) ilaç kullanan Tip 2 diyabetli bireylerde Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT)'nin HbA1c üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 18-65 yaş arası daha önce diyetisyen tarafından beslenme eğitimi almamış 52 erkek, 98 kadın olmak üzere toplam 150 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bireylerin;çalışma öncesi ve sonrasında vücut ağırlıkları, boy uzunlukları ve HbA1c değerleri veri kayıt formuna kaydedilmiştir. Her bireye ilk gelişlerinde diyet programı düzenlenerek beslenme eğitimi verilmiştir. Bireylerle ayda bir yüz yüze görüşülmüş,diyete uyumları takip edilmiştir.İlk ölçümler ile 3.ay ölçümleri arasındaki değişimler karşılaştırılmıştır. Bireylerden ilk gelişlerinde ve 3.ay sonunda bir önceki günün besin tüketim kaydı alınmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS Statistics 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır, p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Besin tüketim kaydı formundan elde edilen veriler Beslenme Bilgi Sistemi Paket Programı (BEBİS) kullanılarak analiz edilmiştir.Erkeklerin ve kadınların yaş ortalamaları sırasıyla 53.8±8.4 yıl, 51.2±10.8 yıl olarak bulunmuştur. Erkeklerin vücut ağırlıkları ortalamaları 99.1±19.3 kg, boy ortalamaları 173±4.5 cm olarak saptanmıştır. Kadınların vücut ağırlıkları ortalamaları 93.1±19.9 kg, boy ortalamaları 158.1±5.5 cm olarak saptanmıştır.Erkeklerin BKİ ortalaması 33.2±7.2 kg/m2, kadınların BKİ ortalaması ise 37.1±7.1 kg/m2 olarak bulunmuştur. Çalışma öncesi HbA1c değerleri ortalaması erkeklerde %7.95±1.64, kadınlarda %7.63±1.42 olarak saptanmıştır.Çalışma sonunda erkeklerin HbA1c değerleri ortalaması %7.08±1.45, kadınların %6.85±1 olarak saptanmıştır. Erkeklerin ve kadınların HbA1c ortalamaları çalışma sonunda anlamlı şekilde düşmüştür(p<0.05). Çalışma sonunda, erkeklerin günlük enerji alımındaki azalma istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Tıbbi beslenme tedavisinin diyabetli bireylerin HbA1c düzeylerini düşürdüğü görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThis study was contucted to investigate the effect of medical nutrition therapy and on HbA1c in Type 2 diabetics using oral antidiabetic drugs. This study was performed with 52 men, 98 women, all 150 Tip 2 diabetic individuals who hasn't taken diet program by dietitian, aged 18-65 years. Informations about the individuals was obtained with pre-prepared questionnaire. The body weights, height lenghts and HbA1c values of individuals were recorded to data record form. Special diet program was organized to each individuals. Individuals were interviewed once a month face to face and their adaptation to diet were questioned. Individuals were called 3 months later, the changes between initial measurements and 3rd month measurements were compared. Food consumption of the previous day was taken and recorded in food consumption record form at the end of the first visit and at the end of 3rd month.Statistical analysis of the study was performed using the SPSS Statistics 22.0 package program, p<0.05 was considered statistically significant. The data obtained from the food consumption record form were analyzed by using Nutrition Information System Package Program (BEBİS).It was found the mean age of men was 53.8±8.4 years, the mean weight was 99.1±19.3 kg, the mean height 173±4.5 cm; the mean age of women was 51.2±10.8 years, mean weight was 93.1±19.9 kg, mean height was 158.1±5.5 cm. The mean BMI of the males was 33.2±7.2 kg/m2 , the mean of the females was 37.1±7.1 kg/m2 before nutrition therapy. It was detected the mean of men's initial HbA1c values was 7.95±1.64%, the mean of women's initial HbA1c values was 7.63±1.42%. At the end of the study, the mean HbA1c values of males were 7.08±1.45% and 6.85±1% of females. The mean HbA1c values of men and women before the study were found to be statistically significant at the end of the study (p <0.05). At the end of the study, the decrease in daily energy intake of the men was statistically significant (p <0.05). Medical nutrition therapy has been shown to reduce HbA1c levels in people with diabetes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeslenme Eğitimien_US
dc.subjectHbA1cen_US
dc.subjectTıbbi Beslenme Tedavisien_US
dc.subjectTip 2 Diyabeten_US
dc.subjectNutrition Educationen_US
dc.subjectHbA1cen_US
dc.subjectMedical Nutrition Therapyen_US
dc.subjectType 2 Diabetesen_US
dc.titleOral antidiyabetik ilaç kullanan Tip 2 diyabet hastalarında tıbbi beslenme tedavisinin Hemoglobin A1c düzeylerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of nutrition therapy on Hemoglobin A1c levels in Type 2 Diabetics using oral antidiabetic drugsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record