Show simple item record

dc.contributor.advisorDuralı, Deniz
dc.contributor.authorKöse, Oğuzhan
dc.date.accessioned2021-07-12T10:00:22Z
dc.date.available2021-07-12T10:00:22Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-09
dc.identifier.citationKöse, O. (2019). Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde regülatör B hücrelerinin tanımlanması ve anti-tümöral hücresel cevaba etkilerinin moleküler mekanizmalarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7581
dc.description.abstractKüçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olgularında tümör infiltre B lenfositlerinin (TIL) PD-L1 ifadesinin regülatör özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. TNM evrelendirilmesine bağlı olarak T1c veT4 arasında değişen KHDAK olgularında Tümör İnfiltre Lenfositlerin PD-L1 ekspresyonu akım sitometrisiyle analiz edilmiş olup, B hücre reseptörü sinyalizasyonunun ve downstream MEK-ERK yolağının PD-L1 ifadesine etkişi araştırılmıştır. Son olarak B lenfositlerinin T hücreleri üzerinde inhibitör etkisi olup olmadığına bakılmıştır. TILB lenfositlerinin PD-L1 ifadesinin, diğer dokulara kıyasla daha yüksek olduğu ve PDL1 sinyalizasyonunun BCR-MEK-ERK yolağı üzerinden geçtiği bulunmuştur. BCR aktivasyonuyla B lenfositlerinin, T lenfosit proliferasyonunu baskıladığı gösterilmiştir.en_US
dc.description.abstractTo investigate the regulatory effect of PD-L1 expression in tumor infiltrated B lymphocytes in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). PD-L1 expression of tumor infiltrating lymphocytes (TIL) was analyzed by flow cytometry in patients with NSCLC ranging from T1c and T4 according to TNM staging, and the effect of B cell receptor (BCR) signaling and downstream MEK-ERK pathway on PD-L1 expression was investigated. Finally, B lymphocytes were tested for inhibitory effects on T cells. PD-L1 expression of TIL B lymphocytes was higher than other tissues and PD-L1 signaling was transmitted from BCR-MEK-ERK pathway. B lymphocytes with BCR activation were shown to suppress the proliferation of activated T lymphocytes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmmünregülasyonen_US
dc.subjectKüçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserien_US
dc.subjectPD-L1en_US
dc.subjectRegülatör B Lenfositen_US
dc.subjectTümör İmmünolojisien_US
dc.subjectImmunoregulationen_US
dc.subjectNon-Small Cell Lung Canceren_US
dc.subjectPD-L1en_US
dc.subjectRegulatory B Lymphocyteen_US
dc.subjectTumor Immunologyen_US
dc.titleKüçük hücreli dışı akciğer kanserinde regülatör B hücrelerinin tanımlanması ve anti-tümöral hücresel cevaba etkilerinin moleküler mekanizmalarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeIdentification of regulatory B cells in non-small cell lung cancer and investigation of their effects on the molecular mechanisms of anti-tumoral cellular immunityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record