Show simple item record

dc.contributor.advisorAyanoğlu, Semih
dc.contributor.authorTürkten, İsmail
dc.date.accessioned2021-07-12T08:48:03Z
dc.date.available2021-07-12T08:48:03Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-02
dc.identifier.citationTürkten, İ. (2019). Ayak basma kusuru olmayan bireylerde ayak postürü, subtalar eklemin supinasyon rezistansı ve genel yürüme parametrelerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7577
dc.description.abstractAyak postürü ve ark yapısının alt ekstremite biyomekanikleri ile ilişkisi özellikle klinisyenler için önem arz etmektedir. Bu çalışmada grup I (düz taban) ve grup II (normal ayak) tespit edilmiştir. Elde edilen gruplarda bazı genel yürüme parametreleri ve subtalar eklemin supinasyon rezistansının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza gönüllülük esasına bağlı olarak ayak basma kusuru olmayan 18-30 yaş aralığında 61 kişi (30 kadın, 31 erkek) katıldı. Kişilerin ilgili demografik bilgileri toplandı. Sol ayak baz alınarak 6'lı ayak postür indeksi'ne (APİ-6) göre normal ayak (0-5 arası değerler) ve pronasyonda ayak (6-12 arası değerler) tipleri ile navikular yükseklik oranına göre düşük arklı (<0,22) ve normal arklı (0,22-0,31) ayak tipleri belirlendi. APİ-6 ve navikular yükseklik oranlarından elde edilen verilere göre grup I ve grup II tespit edildi. İki boyutlu yürüme analizi ile video-kayıt görüntüleri elde edildi. Kinovea yazılımı kullanılarak video-kayıt görüntüleri üzerinden bazı genel yürüme parametreleri (adım genişliği, kontralateral adım uzunluğu, kadans ve hız) ölçüldü. Keystone markalı cihaz ile supinasyon rezistansı ölçüldü. Grup I ve grup II arasında genel yürüme parametreleri ve supinasyon rezistans kuvveti açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilemedi (p>0,05). Ancak APİ-6 ve navikular yükseklik oranı arasında negatif bir ilişki olduğu görüldü (p<0,05). Gruplar arasında vücut kitle indeksi açısından da anlamlı bir fark tespit edilemedi (p>0,05). Grup I ve grup II arasında genel yürüme parametreleri ve supinasyon rezistansının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı gösterildi (p>0,05).en_US
dc.description.abstractThe relationship between foot posture and arch structure with lower extremity biomechanics is especially important for clinicians. In this study, group I (flat foot) and group II (normal foot) were detected. It was aimed to evaluate some of the general gait parameters and supination resistance of the subtalar joint in these groups. 61 volunteers (30 females, 31 males) aged 18-30 years were participated in the study. Related demographic information of the individuals were collected. Based on the left foot, according to the 6-foot posture index (FPI-6), normal foot (values between 0-5) and pronated foot (values between 6-12) types were determined and according to the navicular height ratio, low arch (<0.22) and normal arch (0.22-0.31) foot types were determined. Group I and group II were detected with the data obtained from FPI-6 and navicular height ratios. Video-records were obtained by two-dimensional gait analysis. Some general gait parameters (step width, contralateral step length, cadence, and velocity) were measured using video-records using Kinovea software. Supination resistance was measured with Keystone branded device. There was no statistically significant difference between group I and group II in terms of general gait parameters and supination resistance force (p> 0.05). However, there was a negative correlation between FPI-6 and navicular height ratio (p <0.05). There was no significant difference between the groups in terms of body mass index (p> 0.05). It has shown that general gait parameters and supination resistance did not differ significantly between group I and group II (p>0,05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject6'lı Ayak Postür İndeksien_US
dc.subjectGenel Yürüme Parametrelerien_US
dc.subjectNavikular Yükseklik Oranıen_US
dc.subjectSupinasyon Rezistansıen_US
dc.subject6-Foot Posture Indexen_US
dc.subjectGeneral Gait Parametersen_US
dc.subjectNavicular Heigth Ratioen_US
dc.subjectSupination Resistanceen_US
dc.titleAyak basma kusuru olmayan bireylerde ayak postürü, subtalar eklemin supinasyon rezistansı ve genel yürüme parametrelerinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the foot posture, subtalar joint supination resistance and general gait parameters in individuals without foot disordersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record