Show simple item record

dc.contributor.advisorŞakul, Bayram Ufuk
dc.contributor.authorÖlker, İlknur
dc.date.accessioned2021-07-12T08:38:22Z
dc.date.available2021-07-12T08:38:22Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-02
dc.identifier.citationÖlker, İ. (2019). Türk ırkında renal calyxlerin üreteropelvik açı, infundibulopelvik açı, üreter çap ve sampaio sınıflamasına göre değerlendirilmesinin cinsiyet açısından farklılıklarının araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7576
dc.description.abstractBöbrekler vücutta metabolik faaliyetler sonucu oluşan artık ürünler ve fazla suyun vücut dışına atılmasını sağlayarak vücudun sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasında rol oynar. Vücutta sıvı dengesini sağlarken kan basıncı üzerine de etkili olur ve tüm sistemin sağlıklı bir şekilde işlevini sürdürmesi için böbreklerin de hastalıklardan korunması veya herhangi bir hastalık varlığında doğru girişimler ve tedavi seçenekleri ile bunun kısa sürede maddi açıdan minimal kayıpla önüne geçilmesi gerekir. Ülkemizde de üriner sistem taş hastalıkları sık rastlanan ve tekrar etme sıklığı çok fazla görülen bir sağlık problemidir. Tekrar etme olasılığının yüksek olması nedeniyle en etkin tetkik ve tedavi seçeneklerinin belirlenip minimal morbitide yanı sıra böbrek maksimum fonksiyonunun sağlanarak bunun korunması gerekmektedir. Bu nedenlerle yapılan birçok çalışma, bu yönde neler yapılabileceği konusunda bizlere ışık tutmaktadır. Teknolojik gelişmelerle birlikte tedavi yöntemi olarak minimal invaziv seçenekler tercih edilmektedir. Biz de bu çalışmayı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine böbrek taşı şikayetiyle 2016-2018 yılları arasında gelmiş PNL cerrahisi olmuş 200 Türk asıllı hastanın infundibulopelvik açı, üreteropelvik açı, üreter çap, infundibulum genişlik ölçümleri yanı sıra ve Sampaio kaliksiyel sınıflama yaparak daha önceden yapılmış çalışmalara ek olarak bu 200 hastada cinsiyet farklılıklarının yapılacak tedaviye etkisi olup olmadığını araştırdık. Alınan IVP görüntüleri üzerinden Sampaio ve Elbahnasy'nin çalışmalarında kullandıkları ölçüm teknikleri ile ölçümler yapıldı. Ölçümlerde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Sonuç olarak seçmiş olduğumuz hastalar arasında ölçümlerini yaptığımız değerlerin ve sınıflamanın cinsiyet açısından anlamlı farklılıklar yaratmadığı sonucuna ulaştık.en_US
dc.description.abstractKidneys help maintain the fluid/electrolyte balance of the body by excreting waste products and excess water resulting from metabolic activities. While maintaining fluid balance in the body, kidneys also affect blood pressure. In order to maintain the healthy functioning of the whole system, kidneys should be protected from diseases and, in case of a disease, the appropriate interventions and treatment options should be chosen with minimal financial loss in a short time. In Turkey, urinary tract stone disease is a common health problem with frequent recurrence. Due to the high likelihood of recurrence, it is necessary to determine the most effective examination and treatment options, maintain maximum renal function, and minimize morbidity. Many studies conducted for these reasons shed light on what can be done in this direction. With the advances in technology, minimally invasive treatment options are preferred. In contribution to previous studies, the aim of this study was to determine whether gender differences would affect the treatment in 200 Turkish patients who were admitted to Bakırköy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital with the complaint of kidney stones and underwent PNL surgery between 2016 and 2018. The patients' infundibulopelvic angle, ureteropelvic angle, ureter diameter and infundibulum width were measured and the patients were categorized according to Sampaio calixial classification. Measurements were performed on the IVP images using the techniques proposed by Sampaio and Elbahnasy. SPSS 22.0 program was used in the analysis. As a result, we concluded that the values we measured and the classification did not create significant differences in terms of gender among the patients selected.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnfundibulopelvik Açıen_US
dc.subjectÜreteropelvik Açıen_US
dc.subjectSampaio Kaliksiyel Sınıflamaen_US
dc.subjectInfundibulopelvic Angleen_US
dc.subjectUreteropelvic Angleen_US
dc.subjectSampaio Calixial Classificationen_US
dc.titleTürk ırkında renal calyxlerin üreteropelvik açı, infundibulopelvik açı, üreter çap ve sampaio sınıflamasına göre değerlendirilmesinin cinsiyet açısından farklılıklarının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the gender-based differences in evaluation of renal calyces in turkish race by ureteropelvic angle, infundibulopelvic angle, ureter diameter and sampaio classificationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Anatomi Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record