Show simple item record

dc.contributor.advisorKökcü Doğan, Aysel
dc.contributor.advisorKuğuoğlu, Sema
dc.contributor.authorYatkın, Bahar
dc.date.accessioned2021-07-12T06:57:17Z
dc.date.available2021-07-12T06:57:17Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-05
dc.identifier.citationYatkın, B. (2019). Ebeveynlerin canlandırma sırasında çocuklarının yanında bulunmaya ilişkin görüşleri: Ölçek geliştirme çalışması ve yoğun bakım ünitesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7567
dc.description.abstractBu çalışma; ebeveynlerin canlandırma sırasında çocuklarının yanında bulunmaya ilişkin görüşlerine yönelik bir ölçüm aracı geliştirmek ve ebeveynlerin görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini, İstanbul'da özel bir üniversite hastanesinin bebek ve çocuk yoğun bakım ünitelerine müracaat eden bebek ve çocukların ebeveynleri, örneklemini ise bebek ve çocuk yoğun bakım ünitelerine müracaat eden bebek ve çocukların, araştırmaya katılmaya gönüllü 222 ebeveyn oluşturdu. Veriler Haziran 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında, araştırmacı tarafından geliştirilen (alpha: 0.85) toplam 34 soruluk "Ebeveynlerin Canlandırma Sırasında Çocuklarının Yanında Bulunmaya İlişkin Görüşlerini Belirleme Ölçeği" ile toplandı. Araştırma kapsamında ebeveynlerin canlandırma odasında bulunmak istedikleri (%64.0), ebeveynlerin daha önce yaşamını kaybeden bir yakınının canlandırma işlemine tanıklık etmedikleri (%88.3), ailelerin canlandırma işlemine dahil olması için sağlık çalışanlarının konuya ilişkin eğitim almasını düşündükleri (%89.2), ebeveynlerin canlandırma odasında bulunmasının çocuğuna yapılması gereken tüm uygulamaların yapıldığına inanmalarını sağlayacağı (%76.6), canlandırma işleminden sonra çocuklarıyla vedalaşmak için uygun bir ortam bekledikleri (%78.4), ailelerin canlandırma odasında bulundukları takdirde sağlık çalışanları tarafından desteklenmeyi bekledikleri (%84.2), sağlık hizmeti veren kurumlarda ailelere yönelik canlandırma prosedürleri geliştirilmesini istedikleri (%85.6) saptandı. Bu sonuçlar; sağlık kurumlarında canlandırma esnasında ailenin bulunmasına yönelik kapsamlı protokol ve prosedürlerin geliştirilerek standardize edilmesini, ailenin sağlık çalışanları tarafından desteklenmesi ve eğitimli sağlık çalışanlarının arttırılması gerektiğini göstermektedir. Yoğun bakımlarda yatan bebek ve çocukların ailelerinden ayrılmadan ileri invaziv girişimi olan canlandırma işlemini iki tarafın da en az hasarla atlatmasını sağlamak büyük önem taşımaktadır.en_US
dc.description.abstractThis study was planned as a descriptive, sectional and co- relational one in the purpose of determining the views of parents, whose children are in the units of newborn and pediatric intensive care, related to be together with their children during the resuscitation. The population consisted of the parents of babies and children that they applied to the units of newborn and pediatric intensive care at a private university hospital in İstanbul and the research sampling consisted of 222 parents of babies and children who applied to the units of baby and pediatric intensive care and are volunteer at participating in the research. The data was collected between the dates June 2008-February 2019 through " The Survey Form on The Parents' Views Related to Be Together with The Children during The Resuscitation" including 34 questions in total (alpha: 0.846) which were developed by the researcher. It was determined within the scope of research that the parents wanted to be in the resuscitation room(64.0%), most of them didn't previously witness at the transaction of resuscitation for a relative (88.3%), the families believed that health care personnel should be trained to take part in resuscitation process (89.2%), they thought that their children would be interfered much more when they are in the resuscitation room (76.6%), they expected an appropriate environment after resuscitation in order to bid farewell to their children (78.4%), the families wanted to be supported by the medical staffs on condition that they are in the resuscitation room (84.2%), and they required family-based resuscitation procedures to be developed in health care institutions (85.6%). These results show that it is necessary to develop and standardize the comprehensive protocol and procedures related to the parents' participation during the resuscitation, the family is supported by the medical staffs and the number of educated medical staff is increased. It is very important to provide that two sides are over of the resuscitation transaction with the least damage, which has the severe invasive initiative as the babies and children who are in the intensive care do not leave from their family.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCanlandırmaen_US
dc.subjectEbeveynen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectResuscitationen_US
dc.subjectParenten_US
dc.subjectChilden_US
dc.titleEbeveynlerin canlandırma sırasında çocuklarının yanında bulunmaya ilişkin görüşleri: Ölçek geliştirme çalışması ve yoğun bakım ünitesi örneğien_US
dc.title.alternativeThe parents' views related to be together with their children during the resuscitation: Scale development study and the sample on intensive care uniten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record