Show simple item record

dc.contributor.advisorKökcü Doğan, Aysel
dc.contributor.authorTekdal, Sibel
dc.date.accessioned2021-07-12T06:04:07Z
dc.date.available2021-07-12T06:04:07Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-02
dc.identifier.citationTekdal, S. (2019). Yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin yenidoğan cilt bakımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7562
dc.description.abstractBu çalışma, yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin yenidoğan cilt bakımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma İstanbul İlinde bulunan bir devlet hastanesi ve özel bir üniversite hastanesi yenidoğan ünitelerindeki araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 162 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, hemşirelerin sosyodemografik ve mesleki deneyimlerine ilişkin "Tanıtıcı Özellikler" bölümü ile "Yenidoğan Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Yenidoğan Cilt Bakımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Formu"nu kapsayan toplam 133 soruluk "Anket Formu" kullanılarak 2018 Mayıs-2019 Nisan ayları arasında toplandı. Formun bilgi testi toplam güvenirlik alpha değeri 0,861 olarak bulundu. Araştırma sonucunda hemşirelerin yenidoğan cildinin özellikleri, yenidoğan banyosu, konak bakımı, pişik bakımı, yüz bakımı, göbek bakımı ve yenidoğan ünitelerindeki çevresel faktörlere yönelik bilgi düzeyleri puan ortalamalarının yüksek ve bu alt boyutlar arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu (p<0.05) saptandı. Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerinden çalışma süresi, yaş, yoğun bakım deneyimi ve yenidoğan sertifikasına sahip olma değişkenleri ile yenidoğan cilt bakımında kullanılan tüm yöntemler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulundu. Ancak "hastane" değişkeni ile yenidoğan cilt bakımında kullanılan konak bakımı arasında ve hemşirelerin eğitim düzeyi ile yenidoğan cildinin özellikleri, konak, yüz bakımı, göbek bakımı, çevresel faktörlere ait bilgi puanları arasında ise istatistiksel olarak farklılık bulunmadı (p>0.05). Bu sonuçlar ışığında; yenidoğanlara yönelik bakım prosedürleri tüm sağlık kurumlarında standart hale getirilmeli, yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelere hizmetiçi eğitim programları yapılarak bakım kalitesi arttırılmalı, bu ünitelerde lisansüstü eğitim mezunu uzman çocuk hemşireleri isihdam edilmeli, yenidoğan ünitelerinde hemşirelik bakım uygulamaları araştırmalarla desteklenerek kanıta dayalı hizmet sunulmalıdır.en_US
dc.description.abstractThis study is a descriptive study which is planned in the purpose that the knowledge level of nurses working in the newborn units related to the skincare is determined. The population consisted of the nurses in the newborn units at a state hospital and a private university hospital in İstanbul Province and the research sampling consisted of 162 nurses in total that they are volunteer to participate in the research. The data was collected between the dates of May 2018 and April 2019 through the information test related to the nurses' sociodemograpic and occupational features and " The Survey Form of Determination on The Knowledge Level of Nurses Working in The Newborn Units Related to The Skincare" including 133 questions in total which were developed by the researcher. The total reliability alpha value of the knowledge test in this form was found as 0,861. As a result of the research, the point average of knowledge level of nurses related to the features of newborns' skin, bathing of the newborns, care of host, care of intertrigo, care of face, care of belly and environmental factors in the newborn units was found high statistically and there was a positive significant relationship ( p<0.05) between these subdimensions. The difference between the variances among the nurses' introductory features such as the working duration, age, intensive care experience and having the certificate of newborn and all of the methods which are used in the newborns' skincare was statistically significant (p<0.05). However, the difference was not found between the variance of "hospital" and the care of host which is used in the newborn's skincare, and the nurses' educational level and the knowledge points belonging to the newborn's skin features such as host, facecare, care of belly, environmental factors (o>0.05). In consideration of these results, the care procedures related to the newborns should be made standard in all of the health institutions, the inservice training program should be planned by the in-house requirements for the nurses working in the newborn units, and the care quality related to the newborns should be increased as the repetition is provided with the regular intervals, the specialist pediatric nurses who are graduated from the postgraduate education should be employed in order that the integrated health care implementations are made in these units, the proof-based service should be presented as the nursing care implementations in the newborn units are supported with the researches.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCilt Bakımıen_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectYenidoğanen_US
dc.subjectSkincareen_US
dc.subjectNurseen_US
dc.subjectNewbornen_US
dc.titleYenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin yenidoğan cilt bakımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe determination on the knowledge level of nurses working in the newborn units related to the care of newborns' skinen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record