Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirayak, Şeref
dc.contributor.authorKarabağ, Esin
dc.date.accessioned2021-07-09T07:04:40Z
dc.date.available2021-07-09T07:04:40Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-02
dc.identifier.citationKarabağ, E. (2019). Metoprolol kullanan hastalarda eş zamanlı NSAİİ kullanımı ve ilaç etkileşimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7543
dc.description.abstractSteroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ'ler), romatoid artrit, osteoartrit ve gut gibi hastalıklarda hastaların tedavisinin yanında, hastaların ağrılarını hafifletmek için de sıklıkla kullanılmaktadır. Çok sayıda araştırma NSAİİ'lerin antihipertansif ilaçların etkinliğini azalttığına ve önceden var olan hipertansiyonu artırdığına ya da bireyleri böbrek fonksiyon bozukluğu yoluyla yüksek tansiyon geliştirmeye eğilimli hale getirdiğine dair kanıtlar ortaya koymaktadır. Buçalışmada, metoprolol kullanmakta olan hastalara eş zamanlı olarak NSAİİ reçete edilmesinin tespiti ve bu sebeple oluşabilecek ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Antihipertansif ilaç kullanan hastalarda NSAİİ kullanımının asgari düzeyde tutulması ve hipertansiyonun kontrolünde ilaç etkileşimleri açısından dikkatli olunması gerektiği bilinmektedir. Ancak, çalışmamızda2015 ve 2019 yıllarına ait verilere göre 50 yaşın üzerinde ve metoprolol kullanmakta olan hastalar ile 1 yılda adına 5'ten fazla reçete düzenlenen ve metoprolol kullanmakta olan hastaların tedavilerine NSAİİ eklendiği belirlenmiştir. Çalışmamız hipertansiyonun kontrolünde özellikle yaşlılarda ilaç etkileşimleri ve polifarmasinin önemini vurgular niteliktedir.en_US
dc.description.abstractNonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are often used to alleviate patients' pain as well as treating patients in diseases such as rheumatoid arthritis, osteoarthritis and gout. Numerous studies reveal evidence that NSAIDs reduce the efficacy of antihypertensive drugs and increase pre-existing hypertension, or make individuals prone to develop hypertension through renal dysfunction.The aim of this study was to determine the prescription of NSAIDs simultaneously in patients receiving metoprolol and to evaluate the possible drug interactions.It is known that NSAID use should be kept to a minimum in patients taking antihypertensive drugs and caution should be performed in terms of drug interactions in the control of hypertension.However, in our study, according to the data from 2015 and 2019, it was determined that NSAIDs were added to the treatment of patients over 50 years of age who were already using metoprolol and those who were prescribed more than 5 prescriptions in a year and who were already using metoprolol. Our study emphasizes the importance of drug interactions and polypharmacy in the control of hypertension, especially in the elderly.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMetoprololen_US
dc.subjectSteroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAİİ'ler)en_US
dc.subjectHipertansiyonen_US
dc.subjectİlaç Etkileşimlerien_US
dc.subjectMetoprololen_US
dc.subjectNonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)en_US
dc.subjectHypertensionen_US
dc.subjectDrug Interactionsen_US
dc.titleMetoprolol kullanan hastalarda eş zamanlı NSAİİ kullanımı ve ilaç etkileşimien_US
dc.title.alternativeConcomitant use of NSAIDs with the patients using metoprolol and drug interactionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record