Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Erol
dc.contributor.authorÇeğil, Tuğçe
dc.date.accessioned2021-07-08T08:18:24Z
dc.date.available2021-07-08T08:18:24Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-05
dc.identifier.citationÇeğil, T. (2019). TULIA'nın (Üst Ekstremite İçin Apraksi Testi) Türkçe standardizasyon, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7529
dc.description.abstractApraksi veya bir diğer ismi ile dispraksi, herhangi bir nöropsikolojik bozukluk veya hareket bozukluğu olmadan, öğrenilmiş hareketin veya nesneli veya iletişimsel olacak şekilde hedeflenen davranışın yerine getirilememesi durumudur. İnmede çok sık rastlanan bir bulgu olmakla beraber başka nörolojik bozukluklara da eşlik edebildiği görülmüştür. Apraksiyi tanımlamak ve alışıldık nörolojik rehabilitasyon programına uygun apraksi tedavi programını eklemek hem fizik tedavinin etkinliğini arttırır hem de hastanın günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle apraksiyi tespit etmek son derece önemlidir. Türkiye'de apraksi muayenesinde kullanılacak kapsamlı, geçerli ve güvenilir bir ölçek bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı TULIA (Üst Ekstremite İçin Apraksi Testi)'nın Türkiye'de geçerlik ve güvenilirliğini araştırmaktır. Bu çalışma inme hastası 68 kişi ve sağlıklı 37 kişi ile yapılmıştır. Güvenilirlik için uygulanan analizlerde TULIA alt testlerinin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısının 0,92-0,98 arasında olduğu; test – tekrar test korelasyonunun yüksek olduğu (r = ,999; p < 0,001); uygulayıcılar arası güvenilirlik korelasyonunun yüksek olduğu (r = ,993; p < 0,001) görülmüştür. Geçerlik için yapılan ayırt edici geçerlik analizinde iki ortalama arasındaki fark ileri derecede anlamlı bulunmuştur (t = -7,687, P < 0,001). Sonuç olarak, TULIA (Üst Ekstremite İçin Apraksi Testi)'nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractApraxia, also known as dyspraxia, without any neuropsychological disorder or movement disorder, is the lack of learned oriented transitive or intransitive movement. Although it is a common finding in stroke, it has been observed that it can accompany other neurological disorders. To define apraxia and to add apraxia treatment procedure to the usual neurological rehabilitation program increases effectiveness of physical therapy and facilitates the daily living activities of the patient. Therefore, to determine apraxia is extremely important. There is not an extensive, valid and reliable apraxia scale in Turkey. The aim of the study is to investigate the validity and reliability of TULIA in Turkey. This study was conducted with 68 stroke patients and 37 healthy subjects. Cronbach alpha internal reliability coefficient of TULIA subtests was found to be between 0.92-0.98. Test - retest correlation was found to be high (r =, 999; p <0.001). Interrater correlation was found to be high (r =, 993; p <0.001). In the discriminant validity analysis, the difference between the two means was highly significant (t = -7,687, P <0.001). As a result, the Turkish version of TULIA (Test of Upper Limb Apraxia) was found to be a valid and reliable scale.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectApraksien_US
dc.subjectGeçerliken_US
dc.subjectGüvenilirliken_US
dc.subjectİnmeen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectApraxiaen_US
dc.subjectReliabilityen_US
dc.subjectRehabilitationen_US
dc.subjectStrokeen_US
dc.subjectValidityen_US
dc.titleTULIA'nın (Üst Ekstremite İçin Apraksi Testi) Türkçe standardizasyon, geçerlik ve güvenilirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeTurkish standardisation, validity, and reliability of TULIA (An Apraxia Test for Upper Limbs)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişsel Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record