Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Erol
dc.contributor.authorErgen, Gizem
dc.date.accessioned2021-07-08T07:58:16Z
dc.date.available2021-07-08T07:58:16Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-05
dc.identifier.citationErgen, G. (2019). Afazi değerlendirme testi'nin farklı dil testleriyle korelasyonunun incelenmesi ve token testi'nin standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7528
dc.description.abstractBu çalışma, Afazi tanısı almış bireylerde farklı dil değerlendirme ölçeklerinin kullanılmasıyla Afazi Dil Değerlendirme Testi'nin diğer ölçümlerle ilişkisinin incelenmesi ve dil işlevlerini değerlendirme ölçekleri arasına dahil edilmesi amaçlanan Token Testi'nin standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmılması amaçlamıştır. Çalışmaya Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Polikliniği'ne afazi tanısı almış ve ölçüm için uygun olan 40 kişi Hasta Grubu olarak dahil edilmiştir. Ayrıca, ölçümlerin sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılması için demografik değişkenleri bakımından eşleştirilmiş 44 katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma için kullanılan ve dilin farklı bileşenlerini inceleyen ölçüm araçları Afazi Dil Değerlendirme Testi ile birlikte uygulanmıştır. Kullanılan ölçekler Boston Adlandırma Testi, Kurabiye Hırsızlığı Testi, TOKEN Testi, Standardize Mini Mental Testi ve Akıcılık Testleri kullanılmıştır. Afazi Dil Değerlendirme ile diğer değerlendirme ölçekleri arasındaki korelasyon incelendiğinde, tüm ölçeklerin Afazi Dil Değerlendirme boyutlarıyla pozitif yönlü anlamlı ilişkisi olduğu saptanmıştır. Çalışma, TOKEN Testi'nin standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışması yürütülmüştür. Bulgulara göre, test-tekrar test korelasyonu klinik grubun (r=0,945; p<0,01), sağlıklı kontrol grubun (r=0,897; p<0,01) olarak bulunmuştur. Ayrıca, TOKEN Testi diğer nörobilişsel ölçüm araçları ile pozitif yönlü ve anlamlı ilişkili bulunmuştur. Bununla birlikte, yapılan madde güçlük ve madde ayırt ediciliği analizinde, TOKEN Testi'nin altıncı bölümünün madde güçlük ve ayırt edicilik düzeyi anlamlı düzeyde düşük saptanmıştır. ROC eğrisi bulgularına göre Broca (AUC=0,869) ve Anomik afazi (AUC=0,680) olgularını değerlendirmede geçerliğinin diğer afazi türlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu araştırmada elde edilen bulgular Afazi Değerlendirme Testi'nin klinik değerlendirme aracı olarak afazi tanısı alan kişilerde kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca, TOKEN Testi'nin Türkçe uyarlamasının afazi tanısı almış hastalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectADDen_US
dc.subjectAfazien_US
dc.subjectDil Değerlendirmeen_US
dc.subjectTOKEN Testen_US
dc.subjectADDen_US
dc.subjectAphasiaen_US
dc.subjectLanguage Assessmenten_US
dc.subjectTOKEN Testen_US
dc.titleAfazi değerlendirme testi'nin farklı dil testleriyle korelasyonunun incelenmesi ve token testi'nin standardizasyonu, geçerlik ve güvenirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeExamination of correlati̇on aphasia diagnostic test with other language assessment and the study of standardization, reliability, and validity of token testen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişsel Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record