Show simple item record

dc.contributor.advisorAcar Demir, Hilal
dc.contributor.authorÇavdar, Gülhan
dc.date.accessioned2021-07-08T07:32:34Z
dc.date.available2021-07-08T07:32:34Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-12-09
dc.identifier.citationÇavdar, G. (2019). Farklı platformlarda hazırlanan SRS tedavi planlarının dozimetrik doğruluğunun araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7524
dc.description.abstractStereotaktik radyocerrahi (SRS), işlevsel bozuklukları ve beyindeki küçük tümörleri tedavi etmek amacıyla kullanılan cerrahi olmayan bir radyasyon tedavisidir. Minimal derece hasar oluşturan yaklaşımların seçildiği günümüzde stereotaktik radyo cerrahinin etkinliği ve konumu çok büyüktür. Radyocerrahi sistemleri de teknolojinin hızlı gelişmesinin bir sonucu olarak ilerlemekte ve gelişmektedir. SRS tedavi bir çok alanda uygulanmaya başlamakta ve dünyaca kabul edilebilir hale gelmektedir. SRS'i uygulamak için tercih edilen en yaygın yöntemler GammaKnife (GK), Truebeam (TB) ve CyberKnife (CK) gibi tedavi cihazlarıdır. Bu çalışmanın amacı, intracranial tümörlerde SRS tedavisi uygulayan GammaKnife, CyberKnife ve Truebeam cihazlarının tedavi veriliş doğruluğunu karşılaştırmaktır. Bu çalışmada kullanılan rando fantom ve ev yapımı fantomun Bilgisayarlı Tomografi (CT) görüntüleri tedavi planlama bilgisayarına aktarıldı. Kritik organ ve hedef hacimler CT görüntüleri üzerine çizildi. Eclipse Tedavi Planlama Sistemi (TPS), MultiPlan ve GammaPlan da Beyin-SRS kriterlerine uygun olarak planlandı. Bu planlar AAA, AcurosXB, Ray Tracing ve Monte Carlo algoritmalarında hesaplatıldı. Yapılan bu planlar fantom üzerinde ışınlandı. Belirlenen hedef hacimlerin aldığı dozu ölçmek için Gafkromik EBT-3 film kullanıldı. Ölçülen ve hesaplanan doz dağılımları, gama analiz metodu kullanılarak karşılaştırıldı. İntrakranial bölge de algoritmalar arası farklar çok yüksek değildi ve birbiri üzerinde bir üstünlüğü bulunmamıştır. Ölçülen ve hesaplanan doz dağılımlarının biribiri ile uyumlu olduğu bulundu.en_US
dc.description.abstractStereotactic radiosurgery (SRS), is a non-surgical radiation therapy used to treat functional abnormalities and small tumors of the brain. Today, minimally invasive approaches are preferred, and stereotactic radiosurgery has an important role. As a result of the rapid progress of technology, radiosurgical systems are developing in parallel. SRS treatment is being applied in many areas and is becoming world-accepted. The most common methods used to apply SRS are treatment devices such as GammaKnife (GK), Truebeam (TB) and CyberKnife (CK). The aim of this study was to compare the delivery of GammaKnife, CyberKnife and Truebeam devices for SRS treatment in intracranial tumors. In this study Computed Tomography (CT) images of Rando Phantom and in-house phantom used were transferred to treatment planning computer. Critical organs and target volumes were contour on CT images. Brain-SRS treatment plans were made in Eclips TPS, MultiPlan TPS and GammaPlan TPS. Calculation algorithms used in these plans were AAA, AcurosXB, Ray-Tracing and Monte Carlo algorithms. These plans were irradiated on the phantom. Gafkromic EBT-3 film was used to compare the dose distribution calculated by TPS with the measurement the dose of the determined target volumes. Measurement and calculated dose distributions were compared using gamma analysis metod. The differences between the algorithms in intracranial region were not very high and there was no superiority over each other. Measured and calculated dose distributions were found to be similar with each other.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCyberKnifeen_US
dc.subjectEBT-3en_US
dc.subjectGammaKnifeen_US
dc.subjectİntrakranialen_US
dc.subjectSRSen_US
dc.subjectTruebeamen_US
dc.subjectCyberKnifeen_US
dc.subjectEBT-3en_US
dc.subjectGammaKnifeen_US
dc.subjectIntracranialen_US
dc.subjectSRSen_US
dc.subjectTruebeamen_US
dc.titleFarklı platformlarda hazırlanan SRS tedavi planlarının dozimetrik doğruluğunun araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of dosimetric accuracy of SRS treatment plans in different platformsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Fiziği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record