Show simple item record

dc.contributor.advisorSert, Gürkan
dc.contributor.authorÖztürk, Ezgi
dc.date.accessioned2021-07-05T10:29:07Z
dc.date.available2021-07-05T10:29:07Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06-28
dc.identifier.citationÖztürk, E. (2018). Cinsel sağlık ve üreme sağlığında haklar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7463
dc.description.abstractCinsel haklar ve üreme hakları bireylerin sahip olduğu tüm hak ve özgürlüklerin cinsel yaşam ve üreme yaşamlarında da kullanabilmeleri açısından önemlidir. Bireylerin sahip olduğu tüm hak ve özgürlüklerini üreme ve cinsel yaşamlarında da kullanabilmelerini amaçlayan üreme hakları ve cinsel haklar tüm bireylere sağlanmalıdır. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili hakların insan haklarının pek çoğu ile bağlantısının olması bu hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesinde önemli sorunlara neden olmaktadır. Buna karşın cinsel haklar ve üreme haklarının içeriğinin belirlenmesi ve tanımlanması bu hakların sağlanmasının önündeki engellerin belirlenmesi ve kaldırılması açısından önemlidir. Tezimizde güncel bilgi ve belgeler ışığında sağlık alanında cinsel haklar ve üreme haklarının belirlenmesi ve tanımlanması amaçlanmış ve ülkemizdeki mevzuata yer verilmiştir. Bu kapsamda konu ile ilgili uluslararası metinler dahilinde önemli kavramlar ve bunların tanımlamaları yapılmıştır. Cinsel sağlık ve üreme sağlığında haklar ile ilgili uluslararası belgeler kapsamında üreme hakları bir sistematik içinde sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractSexual and reproductive rights are important in order for individuals to be able to use all their rights and independences in their sexual and reproductive lives as well. The sexual and reproductive rights which aim to enable all rights and independences possessed by individuals, to also be used in their sexual and reproductive lives, shall be granted to all individuals. The determination of the limitation and scope of sexual and reproductive health rights, cause major problems since such rights are closely associated with many human rights. Nevertheless, the identification and defining of the content of sexual and reproductive rights, is important in order to identify and remove all boundaries that are in relation to the procuration of such rights. It has been aimed in our thesis to identify and define sexual and reproductive rights in healthcare field in the light of current information and documentation, and the legislation in our country has been included as well. Within this framework, important concepts in international resources regarding this subject has been defined. Reproductive rights were presented systematically in the light of international resources regarding sexual and reproductive rights.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan Haklarıen_US
dc.subjectKadın Haklarıen_US
dc.subjectToplumsal Cinsiyet Eşitliğien_US
dc.subjectSağlık Hukukuen_US
dc.subjectCinsel Sağlık ve Üreme Sağlığında Haklaren_US
dc.subjectHuman Rightsen_US
dc.subjectWomen’s Rightsen_US
dc.subjectSocial Gender Equalityen_US
dc.subjectMedical Lawen_US
dc.subjectRights in Sexual Health and Reproductive Healthen_US
dc.titleCinsel sağlık ve üreme sağlığında haklaren_US
dc.title.alternativeRights in sexual health and reproductive healthen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record