Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkoğlu, Halil
dc.contributor.authorEkinci, Samet Rahmi
dc.date.accessioned2021-07-05T08:06:57Z
dc.date.available2021-07-05T08:06:57Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-15
dc.identifier.citationEkinci, S. R. (2018). Açık kalp ameliyatında hafif ve orta derece hipotermi uygulanan hastaların böbrek fonksiyonları açısından karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7449
dc.description.abstractKardiyopulmoner bypassın (KPB) birçok sistemi (koagulasyon, böbrek, kalp, akciğer vb) olumsuz etkilediği bilinmektedir. KPB, özellikle anormal renal fonksiyonları olan hastalarda renal kan akımının miktarında ve dağılımında çok sayıda değişikliğe neden olur. KPB sırasında birçok fizyolojik değişiklik (hipotermi ve hemodiülasyon gibi) oluştuğu için böbrek fonksiyonunu değiştirebildiği bildirilmektedir. İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde tek merkezli retrospektif olarak yapılacak olan bu çalışmada kardiyopulmoner bypass ile hafif ve orta hipotermiye kadar soğutulan hastaların böbrek fonksiyonları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya yetişkin açık kalp ameliyatı uygulanan 32 hasta dahil edilmiştir. Klinikte hafif (32°C-35°C) ve orta derece hipotermi (28°C- 32°C) ile açık kalp cerrahisi ameliyatına alınan hastaların böbrek fonksiyonlarına etkilerini karşılaştırılmıştır. Böbrek fonksiyonlarına etkilerinin karşılaştırılmasında hastaya damardan verilen serum ve ilaçların verileri, çıkan idrar miktarları (diürez) verileri ve kan kreatinin, hematokrit, potasyum ve laktat değerleri kullanılmıştır. Bu veriler operasyon öncesi, operasyon esnasında ve operasyondan sonra ki birinci, üçüncü ve beşinci günlerde incelenmiştir. Hafif ve orta hipotermi gruplarının ölçülen tüm zamanlardaki aldıkları ve verdikleri sıvı ile ölçümlerin karşılaştırılmasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Yani tüm aşamalarda orta ya da hafif hipotermi gruplarında bu değerlerde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ameliyat öncesi ve sonrası tüm ölçümlerde hafif ve orta hipotermi gruplarında üre, kreatinin miktarlarının karşılaştırılmasında anlamlı farklılık görülmemiştir.en_US
dc.description.abstractIt is know that, cardiopulmonary bypass (CPB) affects many systems (coagulation, kidney, heart, lung, etc.) CPB, especially in patients with abnormal renal function, causes many changes in amount and distribution of renal blood flow. During CPB, many physiological changes (hypothermia and hemodilution) occurs in renal function can alter. The cause of renal dysfunction after cardiac surgery groups that are continuing discussions about the relative importance of predisposing factors against the patient can be seen. Istanbul Medipol Mega University Hospital Cardiovascular Surgery research in the Department of adult and girth we have included 32 patients with open heart surgery. Clinic mild (32°C-35°C) and moderate hypothermia (28°C - 32°C) we compared the effects of renal function of the patients with open heart surgery. To compare the effects of serum and intravenous drugs to a patient renal function data the more the urine (diuresis) data and blood creatinine, hematocrit, potassium, and lactate values were used. These data before operation, during operation and after operation of the first, third and fifth days were examined. Mild to moderate hypothermia group compared to the various sections of the measurement is completely scheduled in significant differences were observed. So all these stages with moderate or mild hypothermia group did not find a significant difference in these values. Preoperative and postoperative urea in mild and moderate hypothermia group in all measurements, creatinine significant difference was seen in the comparison of quant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKardiyopulmoner Bypasen_US
dc.subjectHafif ve Orta Hipotermien_US
dc.subjectBöbrek Fonksiyonlarıen_US
dc.subjectCardiopulmonary Bypassen_US
dc.subjectMild and Moderate Hypothermiaen_US
dc.subjectRenal Functionen_US
dc.titleAçık kalp ameliyatında hafif ve orta derece hipotermi uygulanan hastaların böbrek fonksiyonları açısından karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of kidney functions of patients applied moderate hypothermia in open heart surgeryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Perfüzyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record