Show simple item record

dc.contributor.advisorAcar Demir, Hilal
dc.contributor.authorYıldırım, Sevtap
dc.date.accessioned2021-07-01T08:20:45Z
dc.date.available2021-07-01T08:20:45Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-08-12
dc.identifier.citationYıldırım, S. (2018). Küçük alanlara ait dozimetrik parametrelerin farklı detektörlerle ölçülmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7410
dc.description.abstractKüçük alan dozimetrisinde, detektör boyutunun alan boyutuna eşit ya da büyük olması, penumbra ve detektör duyarlı hacminin kesişmesine yol açmaktadır. Ayrıca, lateral elektron dengesizliğinin başladığı alanlardan daha küçük alanlarda merkezi eksende birincil foton kaynağının kolimasyon tarafından parsiyel bloklanması ile parçacık spektrumu etkilenmektedir. Küçük alanlardaki bu sorunlar demet doz veriminde keskin bir düşüşe sebep olmaktadır. Dozimetrik ölçümlerde karşılaşılan bu belirsizliklerin en aza indirilmesinde doğru detektör seçimi de büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada, PTW Semiflex 31010 ve PTW Pinpoint 31014 ve referans detektör olarak PTW Microdiamond 60019 kullanılarak farklı enerjilerde ve alan boyutlarında yüzde derin doz, profil ve doz verimi ölçülmüştür. Yüzde derin doz eğrilerinde, alan boyutu küçüldükçe maksimum doz derinliğinin azaldığı, bu değişimin üç detektör incelemesi sonucunda etkin hacmi daha küçük olan PTW Pinpoint 31014 sonuçlarının PTW Microdiamond 60019 sonuçları ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. PTW Semiflex 31010 sonuçlarında ise alan boyutu küçüldükçe yüzde farkın %37 lere çıktığı görülmüştür. Hacim ortalamasından kaynaklı bu farklılıklar profil ölçümlerinde de görülmektedir. Doz verimi ölçümlerine bakıldığında ise düzeltme faktörleri kullanılmadan önce detektörlerin verdiği yanıtlar birbirinden çok farklı iken TRS 483 protokolünden alınan her detektör ve her alan boyutuna özgü düzeltme faktörlerinin uygulanması ile detektörlerin verdiği yanıtlar birbiriyle uyumlu hale gelmiştir. Detektör yanıtları arasında en büyük fark PTW Semiflex 31010' da görülmüştür. Dozimetrik değerlendirmeler sonucunda, PTW 60019 Microdiamond detektörüne en yakın sonuçların PTW Pinpoint 31014 detektörü ile elde edildiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn small field dosimetry, when detector size is equal to or larger than the field size penumbra and effective volume of the detector can be overlapped. In addition, in small fields that lateral electron inequilibrium occurs, primary photon source in central beam axis is blocked by the collimation and this effects the particle spectrum. These problems result in sharp decrease in beam output of small fields. In order to decrease the uncertainities during the measurements, selection of correct detector is vital. In this study we performed percentage depth dose, profile and output measurements in different field sizes with different photon energies using PTW Semiflex 31010 and PTW Pinpoint 31014 ionization chambers, and PTW 60019 PTW Microdiamond 60019 as a reference dosimeter. We investigated variation in detector readings for different energies and field sizes by means of acquired data and graphs. In percentage depth dose curves we observed decrease in depth of maximum for all detectors and consistency found between PTW Pinpoint 31014 and PTW Microdiamond 60019 results, while up to 37 % difference found from PTW Semiflex 31010 results with decreasing field sizes. This differences which results from volume averaging effect were also found in profile measurements. However output measurements of all detectors showed differences before applying correction factors, the results became consistent with eachother after applying correction factors of each according to TRS483. Maximum difference were seen in PTW Semiflex 31010 results. After evaluation of the dosimetric results of all detectors the closest results with PTW Microdiamond 60019 were seen in PTW Pinpoint 31014 results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüçük Alan Dozimetrisien_US
dc.subjectMicrodiamonden_US
dc.subjectPenumbraen_US
dc.subjectSmall Fielden_US
dc.subjectMicrodiamonden_US
dc.subjectOutputen_US
dc.titleKüçük alanlara ait dozimetrik parametrelerin farklı detektörlerle ölçülmesien_US
dc.title.alternativeMeasurement of parameters for small field dosimetry with various detectorsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Fiziği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record