Show simple item record

dc.contributor.advisorSert, Gürkan
dc.contributor.authorKaraca Dedeoğlu, Ayşegül
dc.date.accessioned2021-07-01T06:27:06Z
dc.date.available2021-07-01T06:27:06Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-06-29
dc.identifier.citationKaraca Dedeoğlu, A. (2018). Mültecilerin ve geçici koruma sağlananların sağlık hakkı: Türkiye örneği. (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7401
dc.description.abstractBu çalışmada mülteci ve geçici koruma sağlananların sağlık hakkı, Uluslararası Sözleşme ve Belgeler ve ulusal mevzuat incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Sağlık hakkına ilişkin inceleme kısmında, sağlık kavramı, insan haklarıyla ilişkisi, sağlık hakkının konusu, öznesi, kapsamı, özellikleri, devletin yükümlülüğü ele alınmıştır. Sağlık hakkına ilişkin Uluslararası Sözleşme ve Belgeler, Türk pozitif hukukunda sağlık hakkına ilişkin düzenlemeler incelenerek Devletin sorumluluğu belirlenmeye çalışılmıştır. Mülteci hukukuna ilişkin incelememizde ise uluslararası hukukta mülteciliğe ilişkin temel kavramlar, uluslararası koruma prensipleri ve mültecilerin hakları Uluslararası Sözleşme ve Belgelerle birlikte ele alınıp değerlendirilmiştir. Mülteci hukukuna ilişkin Türk Pozitif hukukunda 2013 öncesi ve sonrası hukuki düzenlemeler temel kavramlarıyla birlikte incelenmiş, Türkiye'ye kitlesel olarak göç eden Suriyeli sığınmacılara ilişkin hukuki değerlendirmelerin ardından Geçici Koruma Statüsü verilen Suriye vatandaşlarına ilişkin verilen sağlık hizmetlerinin yasal dayanakları değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this research, the right to health of the refugees and the ones who are under temporary protection was tried to be determined by analyzing the International Covenants and Documents and, the national legislation. In the analysis part for the right to health, the notion of health, its relation to human rights, the issue, the subject, the extent, the feature of the right to health and, the obligations of the government were discussed. The obligations of the government were tried to be determined by analyzing the International Covenants and Documents and, regulations in the Turkish positive law regarding the right to health. In the analysis for the refugee law, basic concepts in the international law regarding the immigration, international protection principles and refugee rights were discussed together with the International Covenants and Documents. Legal arrangements before and after 2013 regarding the refugee rights in Turkish Positive Law were discussed together with the basic concepts, the legal basis of the health care given to Syrian people who are given Temporary Protection Status after the legal assessment regarding the Syrian refugees migrated to Turkey collectively was evaluated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Hukukuen_US
dc.subjectSağlık Hakkıen_US
dc.subjectMültecien_US
dc.subjectGeçici Koruma Sağlananen_US
dc.subjectHealth Lawen_US
dc.subjectRight to Healthen_US
dc.subjectRefugeeen_US
dc.subjectProvided Temporary Protectionen_US
dc.titleMültecilerin ve geçici koruma sağlananların sağlık hakkı: Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativeThe right of refugees and provided temporary protection: The case of Turkeyen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record