Show simple item record

dc.contributor.advisorBaykal, Elif
dc.contributor.authorErsoy, Ali Osman
dc.date.accessioned2021-07-01T06:19:15Z
dc.date.available2021-07-01T06:19:15Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-09-28
dc.identifier.citationErsoy, A. O. (2018). Kadın girişimci KOBİ'lerde eğitim ihtiyaç algısının finans ve diğer fonksiyonlar açısından karşılaştırmalı analizi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7400
dc.description.abstractGirişimcilik ülkelerin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmaları açısından önem arz eden bir konu olarak ön plana çıkmaktadır. Genellikle erkeklerin egemen olduğu girişimcilik faaliyetlerinde son dönemde değişen ve gelişen piyasa şartlarının bir sonucu olarak artık kadın girişimcilerinde aktif olarak rol almaya başladıkları görülmektedir. Bu alanda giderek ağırlıklarını hissettiren kadınlar, sahibi oldukları yeteneklerini ve becerilerini kullanma, bağımsız davranabilme, esnek meslek saatlerine sahip olma gibi istekleri sebebiyle, maaşlı ve ücretli olarak çalışma yerine kendi işletmelerini kurmayı tercih edebilmektedirler. Kadın girişimciliği ile ekonomik ve toplumsal yaşama önemli katkılar sunulmaktadırlar. Kadınların aktif olarak girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları ülkelerin ekonomilerinin gelişmesinde önemli bir kaldıraç kuvveti teşkil etmektedir. Bu çalışmada kadın girişimcilerin kurduğu KOBİ'lerin finans eğitim ihtiyaçları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada, söz konusu KOBİ'lerin finans eğitim ihtiyaçları, diğer fonksiyonel eğitimlere olan ihtiyaçları ile kıyaslanarak hangi tür KOBİ'lerde ne tür eğitim ihtiyaçlarının daha yüksek olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında analizler yapılarak kadın girişimci KOBİ'ler açısından en çok ihtiyaç duyulan eğitimler belirlenmeye çalışılmış, özellikle finans eğitimine duyulan ihtiyaç araştırılmış ve bu ihtiyacın diğer fonksiyonel eğitimlere duyulan ihtiyaç ile karşılaştırılması yapılmıştır. Söz konusu KOBİ'lerin finansal eğitimine duydukları ihtiyacın KOBİ'lerin ait oldukları segmente göre değişiklik gösterebileceği öngörülmüştür. Çalışma kapsamında SPSS 24.0 kullanılarak, kadın girişimcilerin eğitim ihtiyaçlarının tespitine yönelik analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kadın girişimci KOBİ'lerin finans eğitim ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler ve karşılaştırmalar sonucunda finans eğitim ihtiyacının KOBİlerin türü ve segmentinden etkilendiği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractEntrepreneurship is at the foreground as a matter of importance in terms of economic and social development of countries. As a result of changing and evolving market conditions, now women are also involved in entrepreneurial activities, which are usually dominated by men. Women who are increasingly aware of their power in this area choose to establish their own business rather than working as salaried employees or wage earners for reasons such as using their talents and skills, being independent, being able to direct business hours. Women's entrepreneurship provides significant contributions to economic and social life, and through the entrepreneurial activity of potential women, the development of countries' economies constitutes an important leverage force. In this study, a study has been conducted on the educational needs of SMEs established by women entrepreneurs. The financial education needs of these SMEs were compared with the needs of other functional trainings and which type of training needs are higher in what type of SMEs were investigated. With in the scope of this study, the most needed trainings for the female entrepreneurial SMEs have been tried to be determined and the need for finance education has been researched and this need has been compared with the need for other functional trainings. Analyzes has been carried out within the scope of the research and attempts has been made to determine the most needed educations for women entrepreneur SMEs. In the scope of the study, SPSS 24.0 has been used to analyze the educational needs of women entrepreneurs. In the analyzes, as a result of evaluations and comparisons about financial education needs of women entrepreneurs SMEs, it is seen that financial education needs are affected by the type and segment of SMEs.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectKadın Girişimciliğien_US
dc.subjectFinansal Okuryazarlıken_US
dc.subjectKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeleren_US
dc.subjectEntrepreneuren_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectWoman Entrepreneursen_US
dc.subjectSMEsen_US
dc.titleKadın girişimci KOBİ'lerde eğitim ihtiyaç algısının finans ve diğer fonksiyonlar açısından karşılaştırmalı analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record