Show simple item record

dc.contributor.advisorOkumuş, Filiz
dc.contributor.authorAydın, Kübra
dc.date.accessioned2021-06-30T08:31:03Z
dc.date.available2021-06-30T08:31:03Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-05-24
dc.identifier.citationAydın, K. (2018). Annelerin ve doğumhane çalışanlarının doğum pozisyonları ve perine travması ile ilişkili görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7396
dc.description.abstractBu araştırma annelerin ve doğumhane çalışanlarının doğum pozisyonları ve perine travması ile ilişkili görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul il merkezinde bulunan bir hastanede oluşturulmuştur. Hastane de kayıtlı tüm gebeler ve kadın doğum kliniğinde çalışan hekimler ve ebeler içerisinden evreni temsil edecek şekilde örneklem gurubu seçilmiştir. Çalışmanın örneklemi gebelerde 188, çalışanlarda 96 olarak alınmıştır. Anneler ile doğumhane çalışanları arasında "perineal kesi yapılırken bilgi verme" bakımından annelerin %3'ü bilgi aldık derken bu oran çalışanlarda %17 olarak bulunmuştur (p<0.05). Anneler ile doğumhane çalışanları arasında "lokal ağrı kesici kullanımı" bakımından çalışanların tümü, %100'ü bilgi verdik derken bu oran annelerde %60 olarak bulunmuştur (p<0.05). Anneler ile doğumhane çalışanları arasında "fırsat verilse başka pozisyon" bakımından annelerin %78'i hayır derken bu oran çalışanlarda %24 olarak bulunmuştur(p<0.05). Anneler ile doğumhane çalışanları arasında "doğum pozisyonu bilgisi" bakımından annelerin %73'ü hayır derken bu oran çalışanlarda %14 olarak bulunmuştur(p<0.05). Doğumhane çalışanlarından; Ebeler ile hekimler arasında "başka doğum pozisyonu destekleme" bakımından hayır diyenlerin %17 'si ebeler iken %83'ü hekimler olarak bulunmuştur (p<0.05). Bütün gebelere perinatal dönemde, travay esnasında ve doğumda kullanılabilecek pozisyonlar hakkında bilgi verilmelidir. Ebe ve hekimleri doğum pozisyonları konusunda hizmet içi eğitimler verilmesi, bilgilerinin güncellenmesi önerilir. Epizyotominin rutin bir uygulama olmadığı, endikasyon varlığında uygulanması gerektiği, gebenin kendi vücuduna yapılacak müdahalelerle ilgili kendisinin de kararlara katılmasının sağlanması, bilgilendirilmesi, epizyotomi endikasyonunu azaltmak için hizmet içi eğitim programları düzenlenerek eksik bilgilerin tamamlanması, güncellenmesi ve yanlış olan bilgilerin düzeltilmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study has been conducted to assess the views related birthing position and perineal trauma among mothers and birth care providers. This study has been conducted at a central hospital in Istanbul. A total of 188 pregnant women and 96 birth care providers were included in this study. 188 pregnant women were chosen from the patients who have been registered at the hospital at some point during their pregnancy and the birth care providers were chosen from the physicians and midwives working at the obstetrics and gynecology clinic. When pregnant women were asked if they were "informed while the perineal incision has been made" 3% of them said that they have been informed whereas 17% of the staff working at the delivery room said that they have informed the patients (p<0.05). When the question about 'the use of local anesthetics' has been asked 100% of the staff said that they have told the patients before applying local anesthetics whereas only 60% of the pregnant women told that they have indeed been informed (p<0.05). When the group has been questioned about the "birth positions" 73% of the pregnant women said that they have not received any information about the different possible positions whereas 14% of the staff said that they have given the required information. When the birth care providers were asked if they "support different birth positions" 17% of the ones who said no were midwives whereas 83% were physicians (p<0.05). All pregnant women should receive information about possible birth traumas and birth positions during their perinatal visits. Midwives and physicians should receive lectures on birth positions in order to stay up-to-date with their knowledge. Episiotomy is a procedure which is not routinely applied. It should be done under the right indications and the patient should be informed before applying an episiotomy incision. In order to decrease the numbers of patients who are receiving episiotomy incisions birth care providers should be lectured on the correct usage and indications of episiotomy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEpizyotomien_US
dc.subjectDoğum Pozisyonuen_US
dc.subjectPerineal Travmaen_US
dc.subjectDoğumhane Çalışanlarıen_US
dc.subjectEpisiotomyen_US
dc.subjectDelivery Positionen_US
dc.subjectPerineal Traumaen_US
dc.subjectDelivery Room Professionalsen_US
dc.titleAnnelerin ve doğumhane çalışanlarının doğum pozisyonları ve perine travması ile ilişkili görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe mothers and birth care providers' views related birthing positions and perineal traumaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record