Show simple item record

dc.contributor.advisorÇolakoğulları, Mukaddes
dc.contributor.advisorParlayan, Cüneyd
dc.contributor.authorGuligeina, Wumaier
dc.date.accessioned2021-06-30T05:46:18Z
dc.date.available2021-06-30T05:46:18Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-08-06
dc.identifier.citationGuligeina, W. (2018). 25-hidroksi vitamin D konsantrasyonlarının gastrik ve duodenal mukoza üzerine olan etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7375
dc.description.abstractBu çalışmada, 25-OH vitamin D'nin kan düzeylerinin gastrik ve duodenal mukoza üzerine olası bir koruyucu fonksiyonunun olup olmadığını araştırılması hedeflenmiştir. Medipol Üniversitesi, Esenler Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji bölümüne, Mart 2016-Mart 2017 zaman diliminde mide yakınması şikayeti ile gelen ve dışlama kriterleri sonrasında seçilen, 208 vaka ile serumdaki 25- OH Vitamin D analizini gerçekleştirildi. 25-OH Vitamin D, serum, COBAS e601 otoanalizöründe analiz edili. Veri analizi için, SPSS v.20 ve Microsoft Excel programları kullanıldı. Gastrit vakalarına, gastroendoskopi sonuçlarına göre 5 grupta tanı konuldu. Bu gruplar ve onların 25-OH Vitamin D sonuçları şöyledir: Normal görünüm(grup1) (21 vaka), 23,5±14,75 ng/mL; Eritamatöz gastrit(grup2) (146 vaka) 16,25±9,36 ng/mL; Erosive Gastrit(grup3) (19 vaka) 16,12±10,56 ng/mL; Gastrit ülser(grup4) (16 vaka) 18,79±8,80 ng/mL; Atrofik Gastrit(grup5) (6 vaka) 15,09±9,86 ng/mL. Bu gruplar arasında, Normal görünümlü mide mukozasına sahip olan grup, eritamöz gastrit(grup2) ve erosive gastrit(grup3) gruplarından istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (sırasıyla, p=0,002 ve p=0,022, One Way ANOVA-LSD istatistik testi). Gastrik ülser(grup4) olguların serum 25-OH Vitamin D konsantrasyonu, normal mukozaya sahiplerden daha düşük olmak ile birlikte, istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır. Duodenum mukozası görünümü ile vitamin D arasında bir fark saptanmıştır. 25- OH Vitamin D serum konsantrasyonlarının, mide mukozası üzerindeki koruyucu etkinliğini bu çalışma ile göstermiş bulunmaktayız. Bu çalışmanın sonucunda, bu alanı daha iyi göstermek amacıyle, mide doku kesitlerinde Vitamin D reseptörü ekspresyonuna ve genetik testleri ile Vitamin D'nin aktif forma dönüştüren enzim polimorfizmlerinin incelenmesi uygun olabilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, we aimed to investigate whether blood levels of 25-OH vitamin D have protective function on the gastritis and duodenal mucosa. We performed an analysis of 25-OH Vitamin D in serum with 208 cases in the Medipol University, Esenler Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, in one year period (2016.3-2017.3) with gastric complaints and after the exclusion criteria. 25-OH Vitamin D, serum, was analyzed in the COBAS e601 autoanalyzer. For data analysis, SPSS v.20 and Microsoft Excel programs were used. Gastritis cases were diagnosed in 5 groups according to gastroendoscopy results. These groups and the results of 25-OH Vitamin D are as follows: Normal appearance (21 cases), 23,5±14,75 ng/mL; Erythematous gastritis (146 cases) 16,25±9,36 ng/mL; Erosive Gastritis (19 cases) 16,12±10,56 ng/mL; Gastric ulcer (16 cases) 18,79±8,80 ng/mL; Atrophic gastritis (6 cases) 15,09±9,86 ng/mL. Among these groups, the group with normal appearance of gastric mucosa was found to be significantly higher (p = 0.002 and p = 0.022, One Way ANOVA-LSD statistic test) than the erythamous and erosive gastritis groups. The concentration of 25-OH Vitamin D in the gastric ulcer group was lower than that of the normal mucousa owners, but was not statistically significant. We demonstrate the protective effect of 25-OH Vitamin D serum concentrations on gastric mucosa. As a result of this study, it may be appropriate to examine the expression of vitamin D receptors in gastric tissue sections and the enzyme polymorphisms that convert genetic tests into active form of vitamin D, to better illustrate this area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastriten_US
dc.subject25-OH Vitamin Den_US
dc.subjectHelikobakter Pylorien_US
dc.subjectDuodenumen_US
dc.subjectGastritisen_US
dc.subject25-OH Vitamin Den_US
dc.subjectHelicobacter Pylorien_US
dc.title25-hidroksi vitamin D konsantrasyonlarının gastrik ve duodenal mukoza üzerine olan etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation on the effect of 25-oh vitamin d concentration on gastric mucosa and duodenal mucosaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record