Show simple item record

dc.contributor.advisorAlan Akcan, Esra
dc.contributor.authorCirit, Muzaffer Enes
dc.date.accessioned2021-06-28T08:24:15Z
dc.date.available2021-06-28T08:24:15Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-03-13
dc.identifier.citationCirit, M. E. (2018). İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7334
dc.description.abstractAnayasanın 20. maddesi ile güvence altına alınan "Özel Hayatın Gizliliği" ve 22. maddesi ile güvence altına alınan "Haberleşme Hürriyeti" yalnızca kanunda belirtilen hallerde sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalardan biri de işlenmiş suçları aydınlatmak için CMK'nın 135. maddesinde düzenlenen "Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişi-min Denetlenmesi" koruma tedbiridir. Bu koruma tedbiri teknolojinin gelişmesi ile daha çok uygulama alanı bulacaktır. Sürekli olarak değişim ve gelişim içerisinde olan iletişim, kanun koyucu tarafından yakından takip edilerek düzenlemeler yapılmakta-dır. Bu koruma tedbiri ilk olarak 4422 sayılı Kanun ile mevzuatımıza girmiş olup. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK ile ayrıntılı bir şekilde dü-zenlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe "Freedom of Communication" guaranteed by Article 22 of the Constitution and "Secrecy of Private Life" guaranteed by Article 20 of the Constitution can only be limited in the circumstances specified in its law. One of these limitations is the "Su-pervision of Communication Made Through Telecommunication" protection measure in Article 135 of the Criminal Procedure Law in order to enlighten the crimes com-mitted. This protection will find more application area with the development of pre-ventive technology. Communication, which is constantly changing and developing, is closely monitored and regulated by the legislator. This protection measure first entered into our legislation by Law No. 4422. It was arranged in detail by Criminal Procedure Law No. 5271, which entered into for-ce on 1 June 2005.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzel Hayatın Gizliliğien_US
dc.subjectHaberleşme Hürriyetien_US
dc.subjectİletişimin Denetlenmesien_US
dc.subjectPrivacy of Private Lifeen_US
dc.subjectFreedom of Communicationen_US
dc.subjectCommunication Controlen_US
dc.titleİletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasıen_US
dc.title.alternativeThe detection of communication, listening and recordingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record