Show simple item record

dc.contributor.advisorKulaklı, Emrah
dc.contributor.authorKaraman, Kaan
dc.date.accessioned2021-06-28T08:18:41Z
dc.date.available2021-06-28T08:18:41Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-01-17
dc.identifier.citationKaraman, K. (2018). Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Türkiye'de kentsel dönüşüm süreci ve sürecin özel hukuk alanına etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7333
dc.description.abstractKöyden kente yaşanan büyük göçlerin etkisi ile beraber ülkemizde plansız ve çarpık kentleşme yaşanmıştır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizdeki yapılaşma faaliyetleri sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilememiştir. Yaşanan bu sorunları aşmak için ülke çapında yapılması gereken kentsel dönüşümün hukuksal zemini 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile oluşturulmuştur. Bu çalışmada dünyada ve Türkiye'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamalarına yer verilmiş, 6306 sayılı Kanun'un öngördüğü kentsel dönüşüm süreci eleştirel bir gözle ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractWith the effect of the great migrations from country sides to cities, there has been unplanned and distorted urbanization in our country. The construction activities in our earthquake-prone country have not been achieved in a healthy and safe manner. In order to overcome these problems, the legal ground of the urban transformation that needs to be done nationwide has been formed with the code "Law on the Conversion of Areas under Disaster Risk" numbered 6306. In this study, the urban transformation projects carried out in the world and Turkey are touched on and the process of urban transformation regulated by the code numbered 6306 is critically examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKentsel Dönüşümen_US
dc.subjectRiskli Yapıen_US
dc.subjectRiskli Alanen_US
dc.subjectUrban Transformationen_US
dc.subjectRisky Structureen_US
dc.subjectRisky Areaen_US
dc.titleAfet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Türkiye'de kentsel dönüşüm süreci ve sürecin özel hukuk alanına etkilerien_US
dc.title.alternativeUrban transformation process in Turkey under scope of the code of transformation of the areas under disaster risk and its effects on private lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record