Show simple item record

dc.contributor.authorCin, Pelin
dc.contributor.authorBüyükuslu, Nihal
dc.date.accessioned2021-06-23T12:00:14Z
dc.date.available2021-06-23T12:00:14Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationCin, P. ve Büyükuslu, N. (2020). Yaşlılarda kırılganlık sendromu ve omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri. Ankara Medical Journal, 20(4), 1099-1111. https://dx.doi.org/10.5505/amj.2020.92260en_US
dc.identifier.issn1303-2283
dc.identifier.issn2148-4570
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.5505/amj.2020.92260
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7294
dc.description.abstractKırılganlık sendromu, yaşlanan nüfusun en önemli sorunlarından biridir. İnflamatuar süreçlerin düzensizliği, oksidatif stres, mitokondriyal işlev bozukluğu ve hücresel yaşlanma dahil olmak üzere çeşitli patofizyolojik etkenler, sendromun patofizyolojisini oluşturur. Sosyodemografik özellikler, psikolojik durumlar, beslenme durumu, fiziksel aktivite eksikliği ve mevcut komorbiditeler kırılganlığı etkileyen faktörlerdir. Omega-3 çoklu doymamış yağ asidinin (ÇDYA) akut veya kronik hastalığı olan yaşlılarda anti-inflamatuar etkisi sayesinde yararlı etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu derlemenin amacı, diyet kaynaklı veya destek olarak verilen omega-3 ÇDYA'nın yaşlı bireylerde kas kütlesi ve kas gücü, inflamatuar biyobelirteçler ve fonksiyonel kapasitedeki rolüne ilişkin kanıtları incelemek ve değerlendirmektir. Yapılan araştırmalar, omega-3 ÇDYA'nın pre-kırılganlık dönemde olan yaşlı bireylerde sendromun seyrini iyileştirici etki gösterebileceğini desteklemektedir. Kırılganlık evresinde olan yaşlılarda diyet kaynaklı veya destek olarak verilen omega-3 ÇDYA'nın etkileri tartışmalıdır. Tüm araştırmalar, sarkopeni ve kırılganlık gelişimini önlemek için rutin olarak beslenme durumunun kontrol edilmesi ve gerekli diyet müdahalelerinin yapılmasının önemini vurgulamaktadır.en_US
dc.description.abstractFrailty syndrome is one of the most important problems of the aging population. Various pathophysiological factors constitute the pathophysiology of the syndrome, including dysregulation of inflammatory processes, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and cellular aging. Sociodemographic characteristics, psychological conditions, nutritional status, lack of physical activity, and existing comorbidities are factors that affect frailty. Omega-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA) is known to have beneficial effects in the elderly with acute or chronic diseases due to its anti-inflammatory effect. The purpose of this review is to examine and evaluate the evidence for the role of dietary or supplemental omega-3 PUFA in muscle mass and muscle strength, inflammatory biomarkers, and functional capacity in elderly individuals. Studies support that omega3 PUFA may improve the course of the syndrome in pre-frailty older adults. The effects of dietary or supplemental omega-3 PUFA in frail elderly are controversial. All studies emphasize the importance of routinely controlling nutritional status and making the necessary dietary interventions to prevent the development of sarcopenia and frailty.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKırılganlıken_US
dc.subjectSarkopenien_US
dc.subjectYaşlıen_US
dc.subjectYağ Asitlerien_US
dc.subjectOmega 3en_US
dc.subjectFrailtyen_US
dc.subjectSarcopeniaen_US
dc.subjectAgeden_US
dc.subjectFatty Acidsen_US
dc.subjectOmega 3en_US
dc.titleYaşlılarda kırılganlık sendromu ve omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerien_US
dc.title.alternativeFrailty syndrome in the elderly and omega-3 polyunsaturated fatty acidsen_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.journalAnkara Medical Journalen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1420-0989en_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1099en_US
dc.identifier.endpage1111en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.identifier.doi10.5505/amj.2020.92260en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record