Show simple item record

dc.contributor.authorAdıgüzel, Zafer
dc.contributor.authorÇelikyay, Hicran Hamza
dc.date.accessioned2021-06-22T11:53:16Z
dc.date.available2021-06-22T11:53:16Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationAdıgüzel, Z. ve Çelikyay, H. H. (2020). Municipal law no.5393 and leadership role of mayor within the scope of local government reforms in Turkey. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 15(4), 1797-1819. https://dx.doi.org/10.47644/TurkishStudies.39749en_US
dc.identifier.issn2667-5625
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.47644/TurkishStudies.39749
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7266
dc.description.abstractTechnological, economic, and social developments that have continued progressively in the world and in our country have caused fundamental changes in the approach of public enterprises to management. One of the most important changes is in leadership. Whenthe concept of a leader is taken literally, a legal authority cannot be mentioned. For this reason, it is often referred to as the “institutionalization process of leadership”: the leader has a legal position and has the right to manage. Today, however, people no longer want to be ruled, and rather, they expect to be guided. Liberalism and human (citizen) centered understanding, which has greatly affected state policies, has caused the leadership concept to be questioned within public institutions and organizations. Within this scope, Municipal Law No.5393, which came with local government reforms in Turkey, has been examined within the scope of leadership types, and focused on leadership roles of mayors. In particular, we aimed to investigate how the reforms in local governments affect the leadership style of local administrators. In the article, questionnaires collected across Turkey, including the participation of 188 mayors, were evaluated using SPSS 25 software. By examining the law, and following conclusions, it may be reasoned that mayors intertwined with the public should switch from a closed management approach to an open management approach, and they should fulfill their duties in local governments with a leadership role guided by a transparent management approach.en_US
dc.description.abstractDünyada ve ülkemizde artan bir hızla devam eden teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler birçok alanda olduğu gibi özellikle kamu kurumlarında yönetim anlayışında köklü değişimler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu değişimlerin en önemli olanlarından biri de liderlik konusudur. Lider kavramı, gerçek anlamı ile ele alındığında ortada yasal bir yetkiden bahsedilemez. Bu nedenle liderin yasal bir pozisyona gelerek yönetme hakkını elde etmesi çoğu zaman “liderliğin kurumsallaşması süreci” olarak ifade edilmektedir. Ancak günümüzde insanlar, artık yönetilmek istememekte ve kendilerine yol gösterilmesini beklemektedirler. Devlet politikalarına gittikçe daha fazla etki eden liberalizm ve insan (vatandaş) merkezli anlayış, kamu kurum ve kuruluşlarında da liderlik kavramının yeniden sorgulanmasına neden olmuştur. Liderlik tarzlarıyla birlikte Türkiye’de yerel yönetimlerde gerçekleştirilen reformların, özellikle 5393 Sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde liderlik tarzlarına ne yönde etki ettiği konusunda cevaplar aranmaktadır. Bu kapsam çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Yasası liderlik tarzları çerçevesinde incelenmekte, belediye başkanlarının liderlik rolleri üzerinde durulmaktadır. Özellikle araştırmada yerel yönetimlerde yapılan reformların, yerel yöneticilerinliderlik tarzlarını ne yönde etkilediğini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmada, Türkiye'nin genelinde 188 belediye başkanının gönüllü katılımını sağlanmasıyla toplanan anketler SPSS 25 programı kullanılarak değerlendirmiştir. Belediye yasasının incelenmesiyle birlikte belediye başkanlarının halkla iç içe olması gerektiği, kapalı bir yönetim anlayışı yerine açık bir yönetim anlayışıyla yönetmeleri gerektiği, tamamiyle şeffaf bir yönetim anlayışına sahip liderlik rolüyle yerel yönetimlerde görev yapmaları gerektiği sonucuna varılabilmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectManagementen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectLocal Governmentsen_US
dc.subjectLocal Government Reforms in Turkeyen_US
dc.subjectMunicipal Law No.5393en_US
dc.subjectMayoren_US
dc.subjectYönetimen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectYerel Yönetimleren_US
dc.subjectTürkiye’de Yerel Yönetim Reformlarıen_US
dc.subject5393 Sayılı Belediye Yasasıen_US
dc.subjectBelediye Başkanıen_US
dc.titleMunicipal law no.5393 and leadership role of mayor within the scope of local government reforms in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de yerel yönetim reformları çerçevesinde 5393 sayılı belediye kanunu ve belediye başkanının liderlik rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Economics, Finance, Politicsen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8743-356Xen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1797en_US
dc.identifier.endpage1819en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.47644/TurkishStudies.39749en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record