Show simple item record

dc.contributor.authorBulut, Nihat
dc.date.accessioned2021-06-22T08:19:59Z
dc.date.available2021-06-22T08:19:59Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationBulut, N. (2020). İbn Sina’nın perspektifinden (ilahi) yasa ve iktidar. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 55-72. https://dx.doi.org/10.46547/imuhfd.2020.07.1.09en_US
dc.identifier.issn2148-6883
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.46547/imuhfd.2020.07.1.09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7258
dc.description.abstractToplumsal yaşamın kurallı, yasalı olduğunu vurgulayan İbn Sina, yasa ve adaletin bir yasa koyucuyu gerektirdiğini ifade eder. Bu, onun varlık teorisinin doğal bir sonucudur. İbn Sina’ya göre bütün sonlu (mümkün) varlıklar, zorunlu varlık olan Tanrı’ya bağlıdır. Sonlu varlıkların ilki ve en önemlisi olan insanın nasıl davranacağını göstermek Tanrı açısından bir gerekliliktir. Bu gereklilik peygamber üzerinden yerine getirilir. İlahi vahiy aracılığı ile peygamber, ahlak, aile ve siyasete ilişkin yasaları koymuştur. İbn Sina’nın kuramında halife, son tahlilde, kendisinin yaratıcısı olmadığı bir yasanın uygulayıcısıdır. Bu özelliğiyle din/yasa karşısındaki konumu ikincildir. Bu tespitten hareketle, İbn Sina’nın, “aslolan dindir/ilahi yasadır, devlet onun fer’idir” görüşünü benimsediği görülür.en_US
dc.description.abstractEmphasizing that social life is regular and lawful, Ibn Sina states that law and justice require a legislator. This is a natural consequence of his theory of existence. According to Ibn Sina, all finite (contingent) beings depend on God, the necessary being. It is a necessity for God to show how to treat to human beings who are the first and most important of finite beings. This requirement is fulfilled by the prophet. Through divine revelation, the prophet established laws on morality, family and politics. In the theory of Ibn Sina, the caliph is, in the final analysis, the practitioner of a law that he is not the creator of. With this feature his position against religion / law is secondary. Based on this determination, it is seen that Ibn Sina adopts the view that “the main thing is religion / law, the state is its subsidiary”.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPratik Felsefeen_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectYasaen_US
dc.subjectPozitif Hukuken_US
dc.subjectİktidaren_US
dc.subjectHalifeen_US
dc.subjectMeşruiyeten_US
dc.subjectDirenme Hakkıen_US
dc.subjectPractical Philosophyen_US
dc.subjectPoliticsen_US
dc.subjectLawen_US
dc.subjectPositive Lawen_US
dc.subjectPoweren_US
dc.subjectCaliphen_US
dc.subjectLegitimacyen_US
dc.subjectRight to Resistanceen_US
dc.titleİbn Sina’nın perspektifinden (ilahi) yasa ve iktidaren_US
dc.title.alternative(Divine) law and power from Ibn Sina’s perspectiveen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-7318-0466en_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.46547/imuhfd.2020.07.1.09en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record