Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzbek, Hanefi
dc.contributor.authorTekeci, Esra
dc.date.accessioned2021-06-21T11:29:19Z
dc.date.available2021-06-21T11:29:19Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-07-05
dc.identifier.citationTekeci, E. (2018). Robotik rehabilitasyon amacıyla nörorehabilitasyon hastalarında kullanılan el-kol robotunun hastaların memnuniyet ve motivasyonuna etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7245
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, santral sinir sistemi hastalıklarında nörorehabilitasyon başlığı altında el-kol fonksiyonel kullanım güçsüzlüğü olan hastalarda el-kol robotunun memnuniyet ve motivasyona etkisini araştırmaktır. Çalışmaya, yaşları 17- 76 arasında değişen, 30 gönüllü nörorehabilitasyon hastası dahil edildi. Hastalar 30 seans süresince robotik cihaz (el-kol robotu) kullandı ve haftanın 5 günü tedaviye katıldı. Değerlendirmeler 1. seansta ve 30. seansta 2 kez; her seferinde seans öncesi ve seans sonrası şeklinde yapıldı. Çalışmaya dahil edilen hastalara: Hasta Tanıtım Formu, hastaların memnuniyet ve motivasyonunu değerlendirmek amacıyla daha önceden geçerliliği kanıtlanmış olan "İçsel Güdülenme Envanteri (Intrinsic Motivation Inventory-IMI)" ve İçsel Güdülenme Envanteri'nden esinlenerek hazırladığımız "Robotik Rehabilitasyon Hasta Memnuniyet ve Motivasyon Anketi" isimli çalışmaya özel oluşturduğumuz anket uygulandı. Aynı zamanda el-kol robotunun günlük yaşam aktivitelerindeki etkisini ve yaşam kalitesinde meydana getirdiği değişikliği sorgulamak amacıyla da Barthel İndeksi ve Short-Form 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. Hastaların öncesi-sonrası değerlendirme sonuçlarında SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin total puanı ile alt değişkenlerinden fiziksel fonksiyon, enerji, canlılık ve vitalite, ağrı ve genel sağlık algısının puanında istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler gözlenirken, (p<0.05), Barthel İndeksi sonuçlarında anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0.05). Ancak Barthel bağımsızlık sınıflamalarında olumlu değişiklikler saptandı (p<0.05). İçsel Güdülenme Envanteri ve Robotik Rehabilitasyon Hasta Memnuniyet ve Motivasyon Anketi'nin öncesi-sonrası total skorlarında ve alt değişkenlerinde anlamlı değişiklikler bulunurken, aynı zamanda İçsel Güdülenme Envanteri ve Robotik Rehabilitasyon Hasta Memnuniyet ve Motivasyon Anketi'nin bazı alt değişkenleri kendi aralarında ilişkili bulundu (p<0.05).Robotik Rehabilitasyon Hasta Memnuniyet ve Motivasyon Anketi'nde genel memnuniyete bakıldığında, hastaların %53.38'i genel memnuniyete "kesinlikle katılıyorum", %23.31'i "katılıyorum", %13.32'si "kararsızım" ve %9.99'u da "kesinlikle katılmıyorum" cevabını vermiş; Robotik Rehabilitasyon Hasta Memnuniyet ve Motivasyon Anketi ile İçsel Güdülenme Envanteri arasında %52,1'lik bir ilişki bulunmuştur. Robotik Rehabilitasyon Hasta Memnuniyet ve Motivasyon Anketi'nin alt değişkenleri ve IMI'nin alt değişkenleri arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p <0.05). Sonuç olarak el-kol robotu kullanımının hastaların memnuniyet ve motivasyonuna olumlu etkisinin olduğu kanaatine varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the effect of hand-arm robot on satisfaction and motivation in patients with impaired hand-arm functional use under the topic of neurorehabilitation related to central nervous system diseases.30 volunteer neuro impaired patients aged between 17 and 76 participated in the study and participated in the treatment for 5 days a week. The evaluations were made two times before and after the 1 st session and 30th session. The disease included in the study; The Patient Promotion Form was created specifically for the work we gave to the "Robotic Rehabilitation Patient Satisfaction and Motivation Qustionnaire", which we had inspired from the Intrinsic Motivation Inventory (IMI) and Inner Motivation Inventory, which were proven to be valid before, in order to evaluate the satisfaction and motivation of the patients the questionnaire was questioned. At the same time, Barthel Index and Short-Form 36 were used in order to investigate the effect of the hand-arm robot on daily life activities and the change in quality of life. There were no statistically significant changes in scores of physical function, energy, buoyancy, vitality, pain and general health perceptions of subscale scores of SF- 36 Quality of Life Scale (p<0.05) but positive changes in the Barthel independence classifications were detected Intrinsic Motivation Inventory and Robotic Rehabilitation Patient Motivation and Satisfaction Qustionnaire -posttreatment total scores and subparameters, while at the same time there were significant differences between the subscales of Internal Motivation Inventory and Robotic Rehabilitation Patient Motivation and Satisfaction Questionnaire the parameters were related to each other (p < 0.05).When we were generally satisfied with the Robotic Rehabilitation Patient Satisfaction and Motivation Questionnaire, 53.38% of the patients were "totally agree", 23.31% were "agree", 13.32% were "undecided" and 9.99% gave the answer. Robotic Rehabilitation of Patient Satisfaction and Motivation Questionnaire, relationship with IMI was found %52.1. Significant correlations were found positively between the sub-parameters of the Robotic Rehabilitation Patient Satisfaction and Motivation Questionnaire and the sub-parameters of IMI. In the literature reviews we made during the research, it is seen that the hand-arm robot is used frequently in the field of neurorehabilitation but the researches about satisfaction and motivation have been limited, therefore it can be suggested to increase the researches to be done in this area.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEl-Kol Robotuen_US
dc.subjectMemnuniyet Anketien_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectNörorehabilitasyonen_US
dc.subjectRobotik Rehabilitasyonen_US
dc.subjectHand-Arm Roboten_US
dc.subjectSatisfaction Questionnaireen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectNeurorehabilitationen_US
dc.subjectRobotic Rehabilitationen_US
dc.titleRobotik rehabilitasyon amacıyla nörorehabilitasyon hastalarında kullanılan el-kol robotunun hastaların memnuniyet ve motivasyonuna etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of hand arm robot used in neuro impaired patients for patients' satisfaction and motivation for robotic rehabilitationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record