Show simple item record

dc.contributor.advisorMutluay, Fatma
dc.contributor.authorTezcan, Yasemin
dc.date.accessioned2021-06-14T10:46:28Z
dc.date.available2021-06-14T10:46:28Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-01-19
dc.identifier.citationTezcan, Y. (2017). Hemiparetik çocuklarda ayna tedavisinin el fonksiyonlarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7160
dc.description.abstractÇalışmamızın amacı, hemiparetik Serebral Palsili çocuklarda ayna tedavisini klasik fizyoterapi yöntemleriyle karşılaştırmak ve tedaviye etkisini belirlemektir. Çalışmaya 30 hemiperatik Serebral Palsi tanılı 6-15 yaş arasındaki çocuklar dahil edilmiştir. Demografik ve tanımlayıcı verilerin yanı sıra çocukların tedavi öncesi ve sonrası üst ekstremite kas gücü, kavrama kuvveti, iki nokta diskriminasyonu, parmak tanıma, omuz, dirsek el bileğinde pasif hareket hissi değerlendirilmiştir. Çocukların günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek için WeeFIM, üst ekstremite fonksiyonelliği için Jebsen-Taylor El Fonksiyon testi uygulanmıştır. Çocuklar randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. Gruplardan birine ayna tedavisi uygulanırken diğer gruba geleneksel fizyoterapi ve rehabilitasyon programı uygulanmıştır. Tüm çocuklar 6 hafta boyunca 12 seanslık tedaviyi tamamlamıştır. İki grup karşılaştırıldığında tedavi öncesi benzerlik gösteren pronasyon ve supinasyon eklem hareket açıklığında, Jebsen-Taylor El Fonksiyon testinin dolu kutuları hareket ettirme alt testinde anlamlı fark bulunuştur. (p<0.05) Ayna tedavisinin rehabilitasyon amaçlı kullanılması hemiparetik SP'li çocukların el fonksiyon becerilerini geliştirmiştir. Ayna tedavisi geleneksel fizyoterapiye alternatif olarak kullanılabilecek farklı bir tedavi yöntimi olarak benimsenebilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of our study is to compare mirror therapy with hemiplegic cerebral palsy children with classical physiotherapy methods and determine the treatment effect. Children aged 6-15 years with 30 hemiplegic cerebral palsy were included in the study. In addition to demographic and descriptive data, children's upper and lower extremity muscle strength, grip strength, two-point discrimination, finger recognition, shoulder, passive motion sensation in the elbow were evaluated. WeeFIM was used to assess children's activities of daily living, and Jebsen-Taylor Hand Function test was used for upper extremity functioning. The children are randomly divided into two groups. When one of the groups was treated with mirror treatment, the other group was subjected to traditional physiotherapy and rehabilitation program. All children completed 12 sessions of treatment for 6 weeks. When the two groups were compared, there was a significant difference in pronation and supine joint range of motion similar to pre-treatment, and in Jebsen-Taylor El Function test sub-test of moving full boxes. (P <0.05) The use of mirror therapy for rehabilitation improved the hand function of children with hemiparetic SP. Mirror therapy can be adopted as a different treatment management that can be used as an alternative to traditional physiotherapy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAyna Tedavisien_US
dc.subjectEl Fonksiyonlarıen_US
dc.subjectHemiparezien_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectSerebral Palsien_US
dc.subjectMirror Therapyen_US
dc.subjectHand Functionsen_US
dc.subjectHemiparesiaen_US
dc.subjectRehabilitationen_US
dc.subjectCerebral Palsyen_US
dc.titleHemiparetik çocuklarda ayna tedavisinin el fonksiyonlarına etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of mirror treatment on hand functions in hemiparetic childrenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record