Show simple item record

dc.contributor.authorBayrak, Nevzat Aykut
dc.contributor.authorKarakaya, Evrim
dc.contributor.authorNuhoğlu, Çağatay
dc.contributor.authorSömen Bayoğlu, Duygu
dc.contributor.authorBayoğlu, Veysel
dc.contributor.authorCeran, Ömer
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:26Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:26Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.citationBayrak, N. A., Karakaya, E., Nuhoğlu, Ç., Sömen Bayoğlu, D., Bayoğlu, V. ve Ceran, Ö. (2011). Kusmayla başvuran bir hipokalemik metabolik alkaloz olgusu. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 51(1), 47-49.en_US
dc.identifier.issn1300-6363
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/715
dc.description.abstractÇocukluk çağında hipokalemik metabolik alkaloz sıklıkla kusmayla mideden kayıplara yol açan nedenler ile, kistik fibrozis, tübulopati veya endokrinopati varlığında görülmektedir. Sıvı tedavisine cevap vermeyen hipokalemisi olan hastalarda hiperaldosteronizm saptandığında, kan basıncı normal veya normalden düşük olarak bulunursa tuz kaybettiren tübulopatilerin araştırılması gerekir. Bu makalede, kliniğimize kusma yakınmasıyla başvuran ve dirençli hipokalemik metabolik alkalozu olan, Gitelman sendromu düşündüğümüz bir hasta sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractGastric losses by vomiting, cystic fibrosis, tubulopathies and endocrinopathies are the major factors associated with childhood hypokalemic metabolic alkalosis. Hypocalemic patients resistant to fluid replacement therapy with suspected hyperaldosteronism and normal/low arterial blood pressure must be carefully evaluated for salt wasting tubulopathies. In this case report, we summarize a patient who presented to our clinic with vomiting and resistant hypokalemic metabolic alkalosis and diagnosed as Gitelman syndrome.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHipokalemien_US
dc.subjectHipomagnezemien_US
dc.subjectHipokalsiürien_US
dc.subjectMetabolik Alkalozen_US
dc.subjectGitelman Sendromuen_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectHypokalemiaen_US
dc.subjectHypomagnesemiaen_US
dc.subjectHypocalsiuriaen_US
dc.subjectMetabolic Alkalosisen_US
dc.subjectGitelman Syndromeen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.titleKusmayla başvuran bir hipokalemik metabolik alkaloz olgusuen_US
dc.title.alternativeThe patient presented with vomiting and hypkalemic metabolic alkolosis: Case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofHaydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalıen_US
dc.authorid0000-0002-8968-4079en_US
dc.identifier.volume51en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage47en_US
dc.identifier.endpage49en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record