Show simple item record

dc.contributor.advisorKeskin, İlknur
dc.contributor.authorBülbül, Muhammet Volkan
dc.date.accessioned2021-06-08T10:21:13Z
dc.date.available2021-06-08T10:21:13Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-12-29
dc.identifier.citationBülbül, M. V. (2017). Bazı endemik onobrychis türlerinin kolon kanseri hücreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7089
dc.description.abstractKanser türlerinin dağılımı ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte Kolorektal Kanserler (KRK) gelişmiş ülkelerde en önemli sağlık problemlerinden biri olarak görülmektedirler. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre KRK tüm kanserler içinde kadınlarda üçüncü, erkeklerde dördüncü sırayı almaktadır. Bitki ve ekstraktlarının antikanserojenik etkileri olduğu saptanmış ve antikanserojenik ilaçların % 63'ünün bitkilerden elde edildiği tespit edilmiştir. Bitkilerden elde edilen bu ilaçların yan etki riskinin az olması ve tedavide başarı oranının yüksek olması, bitki kaynaklarının yeni araştırmalarda odak noktası olmasını sağlamıştır. Çalışmamızda Yabani Korunga türleri olan Onobrychis argyrea, Onobrychis galegifolia, Onobrychis tournefortii ve Onobrychis albiflora bitkilerinin toprak üstü kısımlarından elde edilen distile su ekstreleri kullanılmıştır. Bu ekstrelerin farklı dozları, İnsan Kolon Kanseri Hücre Hattı (HCT-116) ve İnsan Embriyonik Kök Hücre Hattı (HEK-293) üzerinde denenmiştir. Bitkilerden elde edilen ekstrelerin her iki hücre hattının 24 ve 48 saatlik proliferasyonunda %50 azalmaya neden olan inhibitör konsantrasyonu (İK50) MTT analiziyle belirlenmiştir. Antikanser ilaçlarının tümör hücrelerine karşı seçici olması istenirken, bunun yanında sağlıklı hücreleri de öldürebildiği gözlenmektedir. Esas istenen ise sağlıklı hücre hatlarına karşı herhangi bir toksik etki göstermemesidir (6). Bu sebeple çalışmamıza, MTT analizi sonuçlarına göre belirlemiş olduğumuz, HCT-116 hücrelerine karşı en toksik etkiyi gösterirken HEK-293 hücrelerine karşı olabildiğince az aktif olan O. albiflora ekstresi ile devam edilmiştir. O. albiflora ekstresinin HCT-116 üzerindeki antiproliferatif ve apoptotik etkileri Caspase 3, Annexin V/PI Apoptoz/Nekroz analizi, Apopxin Green ve 7-AAD Apoptoz/Nekroz analizi ile araştırılmıştır. Sonuçlarda O. albiflora ekstresinin HCT-116 üzerinde antiproliferatif, apoptotik ve nekrotik etkisinin olduğu ortaya çıkarılmıştır.en_US
dc.description.abstractAlthough the distribution of cancer types differs from country to country, it is determined that colorectal cancer is one of the most common cancer type in developed western countries. In our country according to the Ministry of Health, colorectal cancer is the third most common cancer in women and the fourth most common in men in Turkey. The plants and extracts were found to have anticarcinogenic effects and 63% of the anticancerogenic drugs were obtained from the plants, and the efficacy in the treatment was found to be high. These drugs, which are derived from plants, have a low side effects and a high success rate in treatment, which has been the focus of plant resources in new research. In our study, distilled water soluble extracts of wild korunga species Onobrychis argyrea, Onobrychis galegifolia, Onobrychis tournefortii and Onobrychis albiflora were examined. These extracts were tested on human colon cancer cell line HCT-116 and human embryonic stem cell line HEK-293 at different doses. The concentration of inhibitor (İK50) causing 50% cell death at 24 hour and 48 hour was determined by MTT analysis. In our study, antiproliferative and apoptotic effects of O. albiflora extract on HCT 116 cell line were investigated by Caspase 3, Annexin V / PI apoptosis necrosis analysis, Apopxin Green and 7-AAD Apoptosis / Necrosis Analysis. In conclusion, O. albiflora extract was found to be antiproliferative and apoptotic against HCT-116 cell line. And the further studies to be done with this extract would help come up with new treatment for colon cancer if supported by animal experiments.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkış Sitometrisien_US
dc.subjectFACSen_US
dc.subjectHCT-116en_US
dc.subjectApoptozen_US
dc.subjectNekrozen_US
dc.subjectOnobrychisen_US
dc.subjectFlow Cytometryen_US
dc.subjectFACSen_US
dc.subjectHCT-116en_US
dc.subjectApoptosisen_US
dc.subjectNecrosisen_US
dc.subjectOnobrychisen_US
dc.titleBazı endemik onobrychis türlerinin kolon kanseri hücreleri üzerindeki etkilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effects of some endemic species of onobrychis on colon cancer cellsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record