Show simple item record

dc.contributor.advisorOkumuş, Filiz
dc.contributor.authorÖzcan, Zehra Lale
dc.date.accessioned2021-06-07T10:25:54Z
dc.date.available2021-06-07T10:25:54Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-04-24
dc.identifier.citationÖzcan, Z. L. (2017). Doğu anadolu bölgesinde bir toplum sağlığı merkezine bağlı köylerde yaşayan kadınların vajinal duş davranışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7062
dc.description.abstractBu araştırma, kırsal kesimlerde yaşayan doğurgan yaştaki evli kadınlarda vaginal duş yapma nedenleri, sıklığı ve amaçlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler Van Muradiye Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı köylerde yaşayan ve araştırma kriterine uyan 376 kadından toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak tanımlayıcı bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma verileri, bilgisayar ortamında SPSS for Windows 19.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma tanımlayıcı-kesitsel araştırma tipinde yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan kadınların çoğunluğu 30 yaş üzerinde ve okula gitmeyen kadınlardan oluşmaktadır. Kadınların %92.8'i vaginal duş yapmaktadır. Kadınların vaginal duş yapma sebepleri arasında daha çok dini nedenler olduğu belirlenmiştir. Kadınların çoğunlukla cinsel ilişkiden sonra vaginal duş yaptıkları ortaya çıkmıştır. Kadınların vaginal duşu çoğunlukla günlük ya da haftalık olarak yapmaktadırlar. Kadınlar, vaginal duş hakkında sağlık personelinin kendilerine bilgi vermediğini, kendilerinin de vaginal duş hakkında sağlık personeline danışmadıklarını, yarısından fazlasının vaginal duş yapması gerektiğini aile büyüklerinden tavsiye şeklinde aldıklarını ifade etmişlerdir. Kadınların neredeyse tamamına yakını vaginal duş için tek başına su kullandıklarını belirtmiştir. Vaginal duş yapan kadınların neredeyse tamamı vaginal duşun sağlığa faydalı bir uygulama olduğunu düşünmektedir. Kadınların üçte biri vaginal duşu kesinlikle bırakmak istemediklerini, yarıdan azının ise sağlığa zararlı ise bırakacaklarını ifade etmişlerdir.en_US
dc.description.abstractThis study is done in order to determine the reasons, frequencies and purposes of the vaginal douches of the married women at the childbearing age and living in the rural areas. The data is collected from 376 women complying with the research criteria and living in villages centralized by Van Muradiye Community Health Care Center. Descriptive data form is used for collecting information. Research data is analyzed by using SPSS for Windows 19.0 statistical packaged software program. The study is done with the descriptive and cross-sectional research types. Majority of the women in the study are over 30 and they did not attend school. 92.8 percent of the women perform vaginal douches. It has been found that the reason of these vaginal douches is mostly religious based. Also, it has been found that these women have vaginal douches following sexual intercourses. The women perform vaginal douches daily or weekly. They indicated that health care staff did not inform them nor they consulted the staff about the vaginal douches. More than half of the participants stated their elder family members suggested them to take vaginal douch. Almost all of the women taking part in the study affirmed they relied merely on water to have vaginal douch. Nearly all of the participants assume vaginal douches to be healthy for themselves. One third of the women said they do not wish to quit vaginal douches and less than half acknowledged they could give up the application in question if harmful for their health.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVaginal Duşen_US
dc.subjectKadın Sağlığıen_US
dc.subjectToplum Sağlığıen_US
dc.subjectVaginal Douchingen_US
dc.subjectWomen’s Healthen_US
dc.subjectPublic Healthen_US
dc.titleDoğu anadolu bölgesinde bir toplum sağlığı merkezine bağlı köylerde yaşayan kadınların vajinal duş davranışlarıen_US
dc.title.alternativeVaginal douching behaviours of women living in villages of a community health center in eastern anatolia regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record