Show simple item record

dc.contributor.advisorAcar Demir, Hilal
dc.contributor.authorŞanlı, Emre
dc.date.accessioned2021-06-01T11:10:32Z
dc.date.available2021-06-01T11:10:32Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-08-01
dc.identifier.citationŞanlı, E. (2017). Truebeam 2.0 STX cihazında cihaz kabulü sırasında tedavi planlama sistemine girilen parametrelerin tedavi plan kalitesine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7014
dc.description.abstractRadyoterapi tedavi sürecinde kullanılan Tedavi Planlama Sistemleri (TPS) uygulanan tedavilerin doğruluk ve kalitesi üzerinde doğrudan etkiye sahiptirler. Radyoterapi tedavilerinde doz hesaplamasında kullanılan doz hesaplama algoritmaları, kullanmakta oldukları cihaz modellemesi, radyasyon taşıma modellemesi ve doz hesaplaması modülü gibi sahip oldukları temel farklılıklar dolayısıyla farklı klinik koşullar için farklı sonuçlar verebilmekte ve tedavi doğruluğuna etkide bulunabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Eclipse TPS içerisinde TrueBeam STx 2.0 tedavi cihazı kabulü sırasında tanımlanan cihaz yapılandırma parametrelerinin doz hesaplama doğruğuna olası katkı ve etkilerinin, oluşturulan tedavi planları ve doğrulama ölçümlerinin karşılaştırılması üzerinden incelenmesidir. Çalışmada Eclipse TPS içerisinde kullanıcının tanımlaması gereken "efektif spot boyutu (SP), dozimetrik yaprak aralığı (DLG) ve yaprak geçirgenliği (LT) parametrelerinin, kolimatör çene yada çok yapraklı kolimatörler (MLC) tarafından sınırlandırılmış durağan alanlar ve hacimsel ayarlamalı ark terapi (VMAT) tedavi tekniği ile gerçekleştirilmiş tedavi planlamaları için AAA ve Acuros XB algoritmalarıı tarafından hesaplatılan dozlar üzerine etkileri araştırılmıştır. Durağan alan tedavi planları için TPS 'de sanal bir su eşdeğeri fantom üzerinde doz hesaplaması yapılmıştır. VMAT planları için bir adet hastaya ait beyin bölgesindeki farklı boyutlarda konturlanan sanal hedef hacimler üzerine optimizasyon yapıldıktan sonra doz hesaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Plan doğrulama ölçümleriyle 2 boyutlu doz dağılımı ve mutlak doz karşılaştırmaları yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractTreatement Planning Systems (TPS) used in the radiotherapy treatement process have a big importance on the accuracy and quality of implemented treatement. Dose calculation algorithms which is employed to calculate dose in radiotherapy treatement have fundamental differences as treatement devices modelling, radiation transport modelling and dose calculation modelling which are underlied the algorithm, therefore these differences may arise different results in different clinical condition. Purpose of the this study is to investigate probable effect of treatement machine configuration parameters defined at commissioning process on the dose calculation accuracy. In this study, Eclipse Algorithms AAA and Acuros XB were configured by different values of configuration parameters "Effective Spot Size (SP), Dosimetric Leaf Gap (DLG) and Leaf Transmission (LT)." Then Dose calculation performed with the dose calculation algorithms via these parameters for created plans with different techniques (static jaw defined, static Multi Leaf Collimator (MLC) defined and Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) technique). For static plans doses calculated on a virtual water phantom created in Eclipse TPS. For VMAT plans, three virtual spherical target volumes consist of different diameter were contoured on a Computed Tomography (CT) image belonging to a patient's cranium. Dose calculation were performed after optimisation process on these target volumes. After all, absolute dose and 2D dose distribution comparisons are performed between result of the dose calculation and verification measurements.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTPSen_US
dc.subjectVMATen_US
dc.subjectEclipseen_US
dc.subjectSpot Boyutuen_US
dc.subjectDozimetrik Yaprak Aralığıen_US
dc.subjectYaprak Geçirgenliğien_US
dc.subjectTPSen_US
dc.subjectVMATen_US
dc.subjectEclipseen_US
dc.subjectSpot Sizeen_US
dc.subjectDosimetric Leaf Gapen_US
dc.subjectLeaf Ttransmissionen_US
dc.titleTruebeam 2.0 STX cihazında cihaz kabulü sırasında tedavi planlama sistemine girilen parametrelerin tedavi plan kalitesine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effects of treatement planning system configuration parameters defined during to truebeam 2.0 STX commissioning on treatement plan qualityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Fiziği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record