Show simple item record

dc.contributor.advisorAcar Demir, Hilal
dc.contributor.authorLaleşahin, Esra
dc.date.accessioned2021-06-01T10:23:59Z
dc.date.available2021-06-01T10:23:59Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-06-05
dc.identifier.citationLaleşahin, E. (2017). Farklı tedavi algortimalarının SRS ve SBRT tedavi planlamalarına etkisinin dozimetrik incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7010
dc.description.abstractSon gelişen teknolojilerin etkisi ile radyoterapi de doz hesaplama doğrulu giderek daha da önemli bir hale gelmiştir. Bunun en önemli sebebi hedef hacimlerin küçülmesi ile birlikte doğru ölçüm veya hesap yapmanın zorlaşmasıdır. Bu çalışmanın amacı vücudun homojen ve heterojen anatomik bölgelerindeki hedefler için farklı doz hesaplama algoritmaları kullanarak oluşturulan tedavi planlarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmada 20 hasta seçilmiş ve bu hastalarda anatomik bölgeler beyin ve akciğer olarak belirlendikten sonra bu bölgelerin her birinde üç farklı hacme sahip hedefler oluşturulmuştur. Daha sonra belirlenen bu hedefler için MultiPlan Tedavi Planlama Sisteminde (TPS) Ray-Tracing ve Monte Carlo doz hesaplama algoritması, Eclipse Tedavi Planlama Sisteminde ise Analytical Anisotropic Algorithm (AAA) ve AcurosXB doz hesaplama algoritmaları kullanılarak tedavi planları oluşturulmuştur. Eclipse tedavi planlamalarında Volumetric Modulated Arc Treatment (VMAT) tedavi tekniği, Multiplan tedavi planlamalarında ise Sequencial Optimization algoritması kullanılarak non-coplanar tedavi tekniği uygulanmıştır. Hazırlanan bu planların dozimetrik sonuçları klinikte uygulanan protokollere göre belirlenmiş ve bu planların dozimetrik karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractDose calculation accuracy has become even more significant with recent advancements in the technology of radiotherapy. The leading cause of this fact is the difficulty in precise measurements and accurate dose calculation due to reduction in target volume. In this study we aimed to make dosimetric comparison of different treatment plans created by using different dose calculation algorithms for homogeneous and heterogeneous anatomic regions of the body. 10 patients were selected for the study and anatomic regions were chosen as brain and lung. For each region three different target volumes were created. Treatment plans were created in Eclipse Treatment Planning System (TPS) using Analytical Anisotropic Algorithm (AAA) and AcurosXB dose calculation algorithms and in MultiPlan TPS using Ray-Tracing and Monte Carlo dose calculation algorithms. Volumetric modulated arc therapy treatment technique was performed for plans created in Eclipse TPS and non-coplanar treatment technique using Sequential Optimization for plans created in MultiPlan TPS. Each plan were assessed according to clinical protocol and dosimetric comparison of these plans were made.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkciğeren_US
dc.subjectBeyinen_US
dc.subjectEclipseen_US
dc.subjectMultiPlanen_US
dc.subjectSRSen_US
dc.subjectBrainen_US
dc.subjectEclipseen_US
dc.subjectLungen_US
dc.subjectMultiPlanen_US
dc.subjectSRSen_US
dc.titleFarklı tedavi algortimalarının SRS ve SBRT tedavi planlamalarına etkisinin dozimetrik incelenmesien_US
dc.title.alternativeDosimetric impact of different dose calculation algorithms in SRS and sbrt treatment plansen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Fiziği Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record