Show simple item record

dc.contributor.advisorYükselen, Arzu
dc.contributor.authorGeçener, Merve
dc.date.accessioned2021-06-01T08:00:37Z
dc.date.available2021-06-01T08:00:37Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-12-25
dc.identifier.citationGeçener, M. (2017). Sezaryen ve normal doğum ile doğan bebekler arasındaki gelişimsel farklılıkların belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/7003
dc.description.abstractBu çalışmada sezaryen ve normal doğum ile doğan bebekler arasındaki gelişimsel farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi, İstanbul ilinde bulunan Zeynep Kamil ve Medipol Mega Hastane'sinden 1 Mart- 30 Eylül 2017 tarihleri arasında sezaryen ya da normal doğum ile doğan eşit sayıda 200 bebek gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilmiş, araştırma sonunda 138 bebekle çalışma tamamlanmıştır. Ebeveynlerle öncelikle Kişisel Bilgi Formu doldurulmuş, bebekler 0-28. gün, 3. ay ve 6. ay olmak üzere üç aşamada Yenidoğan Gelişim Skalası kullanılarak motor becerileri, algısal-sosyal ve dil alanlarındaki gelişim düzeyleri değerlendirilmiştir. Sezaryen ve normal doğum ile doğan bebekler arasında 6. ayda motor becerileri, algısal becerileri, sosyal gelişim ve dil gelişimi açısından anlamlı farklılık yok iken, 0-28. gün ve 3. ayda ki iki aşamada sezaryen ile doğan bebeklerin algısal becerileri ve sosyal gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğu belirlendi. Annelerin eğitim seviyesinin yüksekliği; planlı bir gebelik geçirmelerini, doğum ve çocuk sayısını, çocuğa gösterilen ilgiyi etkilediği; kardeş sayısı fazla olan çocukların ise dil gelişimlerinin normal dönemlerine göre geciktiği saptandı. Sezaryen ve normal doğum ile doğan bebeklerin emmeye başlama süreleri arasında anlamlı fark gözlenmedi. Kadınların doğum sayısı ile bebeklerin dil gelişimi ve yabancılara dostça davranma düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptandı. Ayrıntılı gelişimsel değerlendirme için 6 aydan daha uzun bir sürede inceleme yapılması gerektiği belirlendi.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, it was aimed to determine developmental differences between cesarean section and normal birth. The sample of the study was selected from Zeynep Kamil and Medipol Mega Hospital located in İstanbul between March 1 st and September 30th, 2017 by random sampling of 200 babies of equal number born with cesarean or normal birth. The thesis was completed with 138 babies. Participants were first filled with a personal information. Afterwards infants were evaluated 0-28 days, 3 months and 6 months with Newborn Developmental Scale in in three stages. The level of development in motor skills, perceptual-social, and language areas of the sample children was examined. It was found that there was no significant difference in terms of language development between the 6th week of normal birth and the cesarean delivery in terms of motor skills, perceptual skills and social development. But it was determined that babies born with cesarean section has more advanced perceptual skills and social development in 0-28 days and 3th months. The height of the education level of the mothers was affected; a planned pregnancy, birth and number of children and child care. And it was determined that the children with more siblings were delayed according to the normal periods of language development. The difference wasn't observed about start time baby to suckle between caesarean section and normal birth. It was determined that there was a significant relationship between the number of women's births and the level of baby's language development and friendliness with foreigners. It was determined that a detailed developmental evaluation should be carried out for a longer period than 6 months.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBebeklik Dönemien_US
dc.subjectBebek Gelişimien_US
dc.subjectGelişimen_US
dc.subjectGelişimsel Değerlendirmeen_US
dc.subjectYenidoğan Gelişimien_US
dc.subjectBaby Developmenten_US
dc.subjectDevelopmental Evolutionen_US
dc.subjectEvolutionen_US
dc.subjectInfancy Perioden_US
dc.subjectNewborn Developmenten_US
dc.titleSezaryen ve normal doğum ile doğan bebekler arasındaki gelişimsel farklılıkların belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of developmental distinction between cesarean and normal birthsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record