Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzmen Toğay, Sine
dc.contributor.authorÇıray, Zehra
dc.date.accessioned2021-06-01T07:21:23Z
dc.date.available2021-06-01T07:21:23Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-01-09
dc.identifier.citationÇıray, Z. (2017). Piyasa satılan ticari kefirlerin mikrobiyal kalitesinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6999
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; tüketime sunulan ticari kefirlerin mikrobiyal kalitesinin değerlendirilmesidir. Mart – Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul'da marketlerden alınan 45 adet sade, 35 adet meyveli ve 20 adet light kefirden oluşan toplam 100 adet kefir örneği mikrobiyolojik yönden analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen kefir örneklerinin laktokok sayılarının ortalama 8,33±0,47 log kob/mL, laktobasil sayılarının 7,29±0,66 log kob/mL ve maya sayılarının 3,48±1,78 log kob/mL olduğu tespit edilmiştir. Mikrobiyolojik yönden analiz edilen kefir örneklerinin laktokok ve laktobasil düzeyi bakımından tamamı, maya düzeyi bakımından ise sadece %24'ünün Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'ne uygun olduğu belirlenmiştir. Kefir örnekleri hijyen indikatörü mikroorganizmalar yönünden de incelenmiş olup, örneklerin %26'sının küf, %18'inin koliform grubu bakteri ve %2'sinin ise E. coli ile kontamine olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak çalışma kapsamında incelenen kefirlerin farklı kalitelere sahip olduğu, bununla birlikte kefirlerinin bir bölümünün hijyen indikatörü mikroorganizmalar ile kontamine olduğu saptanmıştır. Bu nedenle kefir üretimi, paketlenmesi ve depolanması sırasında hijyenik koşulların sağlanması ve kefirin üretimden tüketime kadar geçen sürede uygun koşullarda muhafaza edilmesi gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the microbiological quality of commercial kefir samples. For that purpose total of 100 kefir samples purchased from supermarkets in Istanbul between March and June 2015 including 45 plain, 35 flavoured and 20 light kefir samples were analysed for microbiological properties. According to this study findings, mean lactococci, lactobacilli and yeast counts were determined as 8,33±0,47 log cfu/mL, 7,29±0,66 log cfu/mL and 3,48±1,78 log cfu/mL, respectively. As a result of microbiological analysis, all and also 24% of kefir samples were found as suitable to the Turkish Food Codex for lactococci, lactobacilli and yeast counts, respectively. Kefir samples were also analysed for hygiene index microorganisms and the result of microbiological analyses showed that 26%, 18% and 2% of kefir samples contaminated with mold, coliform bacteria and E. coli, respectively. As a conclusion, the analyse results showed that kefir samples had different qualities and some kefir samples contaminated with hygiene indicator microorganisms. For this reason, it was suggested that during kefir production, packing and storing hygienic conditions must be applied and kefir should be stored in appropriate conditions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKefiren_US
dc.subjectLaktobasilen_US
dc.subjectLaktokoken_US
dc.subjectMayaen_US
dc.subjectMikrobiyal Kaliteen_US
dc.subjectKefiren_US
dc.subjectLactobacillien_US
dc.subjectLactococcien_US
dc.subjectMicrobiological Qualityen_US
dc.subjectYeasten_US
dc.titlePiyasa satılan ticari kefirlerin mikrobiyal kalitesinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of microbiological quality of commercial kefir samples sold in marketen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record