Show simple item record

dc.contributor.authorAkdağ Cırık, Derya
dc.contributor.authorKaralok, Alper
dc.contributor.authorÜreyen, Işın
dc.contributor.authorTürkmen, Osman
dc.contributor.authorTaşcı, Tolga
dc.contributor.authorNarin, Mehmet Ali
dc.contributor.authorKöse, Mehmet Faruk
dc.contributor.authorBoran, Nurettin
dc.contributor.authorTuran, Taner
dc.contributor.authorTulunay, Gökhan
dc.date.accessioned08.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-08T20:19:22Z
dc.date.available08.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-08T20:19:22Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationAkdağ Cırık, D., Karalok, A., Üreyen, I., Türkmen, O., Taşcı, T., Narin, M. A. ... Tulunay, G. (2016). The impact of tumor and lymph node characteristics on disease free survival in squamous cell vulvar cancer. International Journal of Hematology and Oncology, 26(1), 20-27. https://dx.doi.org/10.4999/uhod.161172en_US
dc.identifier.issn1306-133X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/697
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.4999/uhod.161172
dc.description.abstractWe aimed to determine the prognostic significance of tumor and lymph node (LN) characteristics on disease free survival (DFS) in patients who underwent surgery for squamous cell vulvar carcinoma. A total of 94 patients who underwent vulvar surgery and groin dissection were included. The impact of clinicopathologic variables such as age, body mass index, tumor size, tumor depth, total and metastatic lymph node number on DFS were assessed. The estimates of survival were determined with Kaplan-Meier and log rank analysis. In the univariate analysis; age, body mass index, tumor size, tumor location, total LN number, metastatic LN number and adjuvant therapy did not have impact on DFS. The median number of removed LNs was 21. Although removal of higher number of lymph nodes did not improved the DFS, patients who had <= 3 metastatic LNs had better 2-year DFS rate compared to those with >3 metastatic LNs (71.8% vs 40.0%; p= 0.042, respectively). In the multivariate analysis, both the depth of tumor invasion and LN involvement were the independent predictors of DFS. Additionally, in stage III disease, patients receiving adjuvant therapy had significantly less locoregional recurrence compared to those who did not receive. The presence of LN metastasis and increased tumor depth (> 3 mm) are poor prognostic factors for DFS in squamous cell vulvar cancer. Although the number of lymph nodes removed was not correlated with DFS, patients who had <= 3 metastatic LNs had better DFS compared to those with > 3 LNs.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, skuamöz hücreli vulva kanseri için cerrahi yapılan hastalarda tümör ve lenf nodu (LN) özelliklerinin hastalıksız sağkalıma (DFS) etkisini incelemek amaçlandı. Vulvar cerrahi ve lenf nodu diseksiyonu yapılan toplam 94 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaş, vücut kitle indeksi, tümör boyutu, tümör derinliği, total ve metastatik LN sayısı gibi klinikopatolojik değişkenlerin DFS'ye etkisi araştırıldı. Sağkalım analizleri ise Kaplan-Meier ve log rank analizi ile yapıldı. Univaryant analizine göre, yaş, vücut kitle indeksi, tümör boyutu ve yeri, toplam LN sayısı, metastatik LN sayısı ve adjuvan tedavi DFS üzerine etkili bulunmadı. Ortalama olarak 21 tane LN çıkarıldı. Ortalamadan fazla lenf nodu çıkarılması DFS üzerine etkili olmasa da, 3 ve daha az metastatik LN çıkarılan hastalar, 3'den fazla metastatik LN çıkarılanlardan daha iyi 2-yıllık-DFS'ye sahip bulundu (sırasıyla, %71.8 ve %40.0; p= 0.042). Multivaryant analizde, hem tümör derinliği hem de LN tutulumu DFS'nin bağımsız prediktörleri idi. Ek olarak, evre III hastalıkta, adjuvan tedavi alan hastalar almayanlara göre daha az lokal (perineal ve kasık) nüksüne sahip idi. Lenf nodu metastazı ve artmış tümör derinliği (> 3 mm), skuamöz hücreli vulva kanseri için kötü prognostic faktörlerdir. Çıkarılan LN sayısı ile 2-yıllık-DFS korele olmasa da evre III hastalarda, 3 ve daha az metastatik LN çıkarılan hastalarda 3'den fazla LN çıkarılanlara göre daha iyi DFS izlenmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVulvar Canceren_US
dc.subjectLymph Nodeen_US
dc.subjectDisease Free Survivalen_US
dc.subjectRecurrenceen_US
dc.subjectVulva Kanserien_US
dc.subjectLenf Noduen_US
dc.subjectHastalıksız Sağkalımen_US
dc.subjectNüksen_US
dc.titleThe impact of tumor and lymph node characteristics on disease free survival in squamous cell vulvar canceren_US
dc.title.alternativeSkuamöz hücreli vulva kanserinde tümör ve lenf nodu özelliklerinin hastalıksız sağkalıma etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage20en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record