Show simple item record

dc.contributor.advisorOkumuş, Filiz
dc.contributor.authorKardaş, Fatma
dc.date.accessioned2021-05-31T08:18:00Z
dc.date.available2021-05-31T08:18:00Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-08-01
dc.identifier.citationKardaş, F. (2016). Doğurgan yaştaki kadınlarda depresyonun jinekolojik sağlığa etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6978
dc.description.abstractBu araştırma, kadınlarda depresyon ile jinekolojik sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı araştırma tipinde planlanmıştır. Araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın evreni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniklerine başvuran kadınlardan oluşmaktadır. Çalışmaya 18-49 yaş arası, gebe ve lohusa olmayan, en az ilkokul mezunu, doğal ya da cerrahi menapoza girmemiş olan, 301 kadın dahil edilmiştir. Araştırma verileri; Mayıs 2015 ve Kasım 2015 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak tanımlayıcı bilgi formu, jinekolojik semptomlar formu, Beck depresyon ölçeği kullanılmıştır. Ölçekten 17 ve altı puan alanlar 'depresyon yok' 18 ve üzerinde puan alanlar 'depresyon var' olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizler, hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21.0 programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kadınların %33.9'unda depresyon olduğu belirlenmiştir. İlkokul mezunu olan kadınlarda, eşi ilkokul mezunu olan kadınlarda ve sigara kullanan kadınlarda depresyon oranı yüksek bulunmuştur (p>0.05). Depresyonu olan katılımcılarda vajinal akıntı, koku, pelvik ağrı, disparanoya ve adet düzensizliğinin daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir (p<0.05). Kaşıntı, yanma, vajinal duş, dizürü, dismenore ve PMS bakımından depresyon durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). BDÖ puanının 1 birim artmasıyla akıntının anormal gözlenme olasılığının % 5.6 (% 95 GA: % 2.9 - % 8.3); kaşıntı gözlenme olasılığının % 3.0 (% 95 GA: % 0.5 - % 5.6); yanma gözlenme olasılığının % 3.0 (%95 GA: % 0.3 - % 5.8) ve koku gözlenme olasılığının % 3.9 (% 95 GA: % 1.4 - % 6.5) arttığı görülmüştür (p<0.05). BDÖ puanının dismenore ve PMS gözlenme üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).en_US
dc.description.abstractThis study is planned to determine the relationship between gynecological health problems and depression in women, it is descriptive research type. The research was conducted in Kahramanmaraş Sütçü İmam University Training and Research Hospital. The study population is women who admitted to Gynecology and Obstetrics outpatients clinic in this hospital. It were included 301 woman who is age range 18-49, non-pregnant, non-puerperal, at least primary school graduates, outside natural or surgically menopause in the study. The research data were collected between May 2015 and November 2015. Descriptive information form, gynecological symptoms form and Beck Depression Inventory (BDI) were used as data collection tools. According to the inventory, its were evaluated as 17 and less score 'no depression', 18 and higher score 'yes depression'. IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) software was used for statistical analysis and calculations. In 33.9% of the women involved in the research was determined to be depression. In women who primary school graduate, her husband primary school graduate and smooking were found to be higher of depression rate (p>0.05). In participiants with depression were shown that to be more vaginal discharge, vaginal odor, pelvic pain, dyspareunia and menstrual irregularities (p<0.05). According to depression status was no statistically significant difference in terms of itching, burning, vaginal douching, dysuria, dysmenorrhea and PMS (premenstrual syndrome) (p>0.05). It were observed that the probability of abnormal discharge 5.6%, probability of itching 3.0%, probability of burning 3.0% and probability of odor 3.9% increased by increasing one unit of BDI score(p<0.05). It was determined that there was no statistically significant effect on dysmenorrhea and PMS of BDI score (p>0.05).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDepresyonen_US
dc.subjectDisparanoyaen_US
dc.subjectJinekolojik Semptomlaren_US
dc.subjectPelvik Ağrıen_US
dc.subjectVajinal Akıntıen_US
dc.subjectDepressionen_US
dc.subjectDisparonien_US
dc.subjectGynecological Symptomsen_US
dc.subjectPelvic Painen_US
dc.subjectVaginal Dischargeen_US
dc.titleDoğurgan yaştaki kadınlarda depresyonun jinekolojik sağlığa etkisien_US
dc.title.alternativeThe impact of depression on gynecological health in reproductive age womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record