Show simple item record

dc.contributor.advisorOkumuş, Filiz
dc.contributor.authorErciyes, Ümran
dc.date.accessioned2021-05-31T07:41:49Z
dc.date.available2021-05-31T07:41:49Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-05-02
dc.identifier.citationErciyes, Ü. (2016). Vajinal doğum yapan lohusaların gebelik ve doğum deneyimleri ve doğum şekline ilişkin düşünceleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12511/6974
dc.description.abstractBu araştırma, vajinal doğum yapan kadınların gebelik ve doğum deneyimleri ve doğum şekline ilişkin düşüncelerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, yapılmıştır. Kesitsel-tanımlayıcı tipte yapılan çalışma, İstanbul'da bir kamu hastanesinde Mayıs-Ekim 2014 tarihleri arasında vaginal doğum yapan 349 kadında doğum sonrası yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak tanımlayıcı bilgi formu ve Annerin Doğumu Algılama Ölçeği (ADAÖ) kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27.13 olup ölçekten alınan ortalama puan 76.93±20.22' dir. Annelerin çoğunluğu ilkokul mezunu, gelir getiren bir işte çalışmamakta ve gelir gidere denk olduğunu ifade etmiştir. Annelerin yarısından fazlası gebeliği sırasında doğum öncesi eğitim almamıştır. Doğum öncesi eğitim alanlarda doğum sürecinde ağrı ile baş etmelerine yardımcı olacak konularda eğitim alma oranı oldukça düşüktür. Annelerin doğum için hastanede geçirdikleri süre arttıkça doğum algısı olumsuz yönde etkilenmektedir. Katılımcıların %86.8'i müdahaleli vajinal doğum yapmıştır. Spontan vajinal doğum yapmak doğum algısının olumlu yönde etkilemektedir. Annelere doğum sırasında damar yolu açılması, suni indüksiyon verilmesi, lavman yapılması, oral alımın ve hareketin kısıtlanması, fundal bası ve epizyotomi uygulanması ve doğum sonu bebeği ile ten tene temas yaptırılmaması doğum algılarını olumsuz yönde etkilemektedir.en_US
dc.description.abstractWe aimed the determination of factors which impact the pregnancy, birth experience and the opinions reparding delivery type of the puerperants, after vaginal birth. This descriptive study includes 349 patients which births with normal birth in one of the hospital in İstanbul in May- November 2014. After birth we talk with these women face to face. The descriptive information form and Perception of Birth Scale were used as data collection tool. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) was used for statistical analysis. The average age of patients was 27.13 and average scor was 76.93±20.22. The patients are primary school gradute and don't have a job They expressed an income outcome equality. More than half of women didn't get educated before birth. Among educated patients few women got educated overcoming the pain during labor process. . As the period in hospital increases, the birth perception is affectted negative . %86.8 of participants gave assisted delivery. Spontaneous vaginal birth has positive effects to birth perception. Establishing a vascular access, induction of labor performing enema, restriction of orally intake and movement, fundal pressure, episiotomy, nor to perform skin to skin contact with baby after birth have adverse effects to the birth perceptions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğum Algısıen_US
dc.subjectDoğum Öncesi Bakımen_US
dc.subjectVajinal Doğumen_US
dc.subjectAntenatalcareen_US
dc.subjectPerception of Birthen_US
dc.subjectVaginal Birthen_US
dc.titleVajinal doğum yapan lohusaların gebelik ve doğum deneyimleri ve doğum şekline ilişkin düşüncelerien_US
dc.title.alternativeThe pregnancy, birth experience and the opinions reparding delivery TYPE of the puerperants, after vaginal birthen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentİstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana Bilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record